Енглески језик

У нашој школи се енглески језик као први страни језик учи још од првог разреда.Кроз многе забавне активности у млађим и нешто озбиљније у старијим разредима, ученици стичу разлицита знања.Наставнице енглеског језика-Душица Максимовић, Сања Ђорђевић, Јелена Јовановић и Кристина Мишевић Мраовић осим редовних часова, воде и секцију за енглески језик.Настава се одржава у учионицама од I-IV разреда или у кабинету за енглески језик који је опремљен компјутером и пројектором,а у настави се користе дигитални уџбеници већ неколико година.

🔥711