ИЗВЕШТАЈ-УПИС УЧЕНИКА ОСМИХ РАЗРЕДА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2017/18.

У школској 2017/18 години, три одељења осмог разреда похађало је 78 ученика. На крају другог полугодишта четири ченика нису завршила осми разред. Један ученик је полагао поправни испит али га није положио и полаже поново у августу, када може да полаже и завршни уколико стекне услов.

Полагању завршног испита из српског језика, математике  и комбинованом тесту приступило је 73 ученика. Један ученик полагао је у посебним условима, уз присуство педагошког асистента, по одобрењу Министарства просвете, јер је наставу похађао по посебним програмима.

Сви ученици су положили завршни испит, у складу са Правилником.

Завршни испит у школској 2017/2018 години бодован је са укупно 40 бодова (13 бодова српски језик и математика и 14 бодова комбиновани тест).

На завршном испиту није било ученика који су устварили 30 бодова, али ни ученика који су имали 0 бодова. Просечан број поена из српског језика је 12,44 од 20 могућих, што је за 0,06 више у односу на прошлу годину. На тесу математике просек је 10,20 од 20 могућих што је 0,38 више од прошле године. Просек комбинованог теста је 12,57 од 20 могућих што је за 2,08 више од прошле године. Комбиновани тест је и ове године рађен по новом принципу, по ком је постојало пет група тестова и сваки је почињао по једним тестом од пет. На комбинованом тесту просечан број бодова је следећи: физика – 2,14 од 4 могућа (за 0,24 више), хемија – 1,84 од три могућа (0,40 више), биологија – 3,04 од пет могућих (0,06 мање), географија – 2,91 од четири могућа (0,7 више)  и историја – 2,63 од четири могућа (0,7 више).

Полагање је организовано у две просторије: фискултурној сали и кабинету веронауке. Ове године, као и прошлих, наша школа је била пункт за прегледање тестова пет школа са територије Чукарице: Браће Јерковић, Душко Радовић, Вук Караџић, Доситеј Обрадовић и Стефан Дечански). Организација и спровођење самог ЗИ као и све активности после ЗИ прошле су без примедби дежурних и супервизора. Посебне похвале од дежурних и супервизора у сали добила су деца због беспрекорног понашања.

Ученик који је полагао по посебним условима уписао је жељени профил Упутом од стране Школске управе.

Од 72 ученика који су полагали ЗИ листу жеља предао је 71 ученик и листу је предао ученик који је прошле школске године завршио осми разред. Укупно је листу жеља предало 72 ученика. У првом кругу распоређено је 72 ученика (100%). На прву жељу уписано је 52 ученика (72,22%), на прве три жеље (91,67%) односно 66 ученика.

Добар резултат уписа је последица рада одељенских старешина са децом и доста добре сарадње родитеља са одељенским старешинама и координатором уписа. Родитељском састанку је присуствовало 49 родитеља што је добар одзив. Ове године доста родитеља је долазило на консултације око избора редоследа жеља, могућности њихове деце у појединим областима, као и због решавања техничких проблема које су имали.

Анализом постигнућа на ЗИ на нивоу општине можемо се похвалити да смо се померили са претпоследњег места и да се налазим на 11. месту од 18 школа. Проблем је што смо претпоследњи на општини по средњој оцени оствареној у шестом, седмом и осмом разреду. Ове године се десило да су деца боље урадила ЗИ него што је остварени успех.

За школску уписну комисију

Сузана Крстић, координатор уписа

🔥263