Измене календара образовно- васпитног рада у основној школи

Имајући у виду актуелно ванредно стање, МПНТР је донео одлуко о промени календара рада –
неће бити пролећног распуста.
Период од 17. до 20. априла ( Велики петак – Васкршњи понедељак) је посвећен обележавању
Васкрса у кругу породице и тада неће бити наставе . Осталих дана, пре и после овог периода,
реализује се настава на даљину.
Ова измена има за циљ да се обезбеди додатни простор за надокнаду кључних школских
активности и да се ученици осмог разреда што боље припреме за полагање завршног испита.

🔥538