Класификација предмета према својствима – угледни час

Дана 6.10.2020. године, одржан је угледни час из математике у одељењу 1/1. Ученици су у диференцираном раду, кроз игру класификовали предмете према својствима, одређивали њихово место у простору, одређивали место пресека линијама. 

Час је био увод и у физичко и здравствено васпитање које су отворили игром „Крени напред ако знаш“. 

Учили су и утврђивали знања из математике кроз неоптерећујуће задатке и игру.

Учитељица Гордана Илић

🔥381