МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА

Роксанда Игњатовић, библиотекарка наше школе, представљала је Србију на 47. Конференцији Међународне асоцијације школског библиотекарства (International Association of School Librarianship – IASL). Овогодишња конференција, под називом ”Информације, иновације и утицај школских библиотека”, одржана је од  6. до 11. маја у Истанбулу. Кроз пленарна предавања, радионице, састанке и дискусије у оквиру специјално-интересних  група, искуства су размењивали учесници, предавачи и  стручњаци из 32 земље. У кратком приказу немогуће је дочарати све различитости у оквиру којих школске библиотеке раде – од економске и технолошке развијености и демографске структуре земље, до образовног система, места и улоге библиотеке и библиотекара у том систему. Пред школским библиотекарима света данас су, упркос различитостима, исти изазови: унапредити читалачка интересовања и писменост ученика, неопходне вештине за живот и напредак у 21. веку.

О популарној теми библиотеке као ”мејкерспејса”  (простора који постаје радионица или лабораторија за учење, развијање вештина и игру кроз практичну израду физичких или дигиталних модела ) посебно садржајно, са теоријским поставкама, принципима, исходима и мноштвом инспиративних примера, говорила је Џо-Ан Наслунд,  библиотекарка Универзитета за образовање у Британској Колумбији, Канада. Теми Читалачке активности у библиотеци посвећено је много излагања, а међу најзанимљивијим су она која долазе из Русије. ”Мама која чита” је пројекат отварања простора за читање мајки при школској библиотеци као подршка деци и култури читања у породици. Читање је само почетак, а целоживотна креативност циљ, објасниле су др Татјана Зукова и Лариса Ваљулина. Нина Барсукова  је говорила о унапређивању читалачких вештина и знања о родном крају кроз пројекат ”СимбирЧит” (програм промовише фиктивни лик чије тело обликују границе области Уљановск, некадашњи Симбирск, са књигом у руци). Школске библиотеке Русије су ”у великом транзиту”, библиотека је виђена као  ”мозак и место непрекидног развоја модерне школе”, ”когнитивни ресурс за развој образовања”. Када је реч о увођењу дигиталних технологија и осавремењивању библиотека, један од највећих и највреднијих пројеката проводи Министарство просвете Турске, суорганизатор Конференције. ”Обогаћене” или З – библиотеке,  комбинацијом традиционалних и савремених система, естетског и ергономског дизајна, постају интерактивни простори за учење, информације и друштвене активности. У изузетне функционалне и естетске вредности З – библиотека уверили смо се последњег дана Конференције, током посете двема истанбулским школама у којима овакве библиотеке раде.

Изнети примери потврђују позитивним показатељима да се читалачка култура и информациона писменост школске деце могу значајно унапредити. Многе иновације у раду школских библиотека које су током Конференције у Истанбулу представљене настале су уз скромна материјална улагања. Али су све, без изузетка, резултат великог и заједничког труда библиотекара, наставника, родитеља, често и локалних заједница и државних институција. Надамо се да ће и у Србији спремност за овакву сарадњу превагнути, за добробит садашњих и будућих генерација ученика, а наша школа бити центар из кога иновације крећу.

Библиотекарка ОШ „Стефан Дечански”, Роксанда Игњатовић

WordPress Image Gallery Plugin 🔥225