”Нико није савршен у свему, али је свако најбољи у нечему” – мото школе

Поводом Дана школе Стручни актив за развојно планирање осмислио је пројекат ”Негујемо богаство различитости”. Пројекат је имао два дела, циљ првог дела је да ученици изаберу мото школе, а другог дела да ученици на школској приредби покажу своја знања и умећа.

Реализација првог дела пројекта је био у току месеца октобра. Одељењске старешине другог циклуса су на ЧОС-у реализовали са ученицима активност ”Мото моје школе”.

Ученици заједно са одељењским старешинама разговарали о њиховим циљевима, жељама, визији о будућности. Одељењске старешине су их усмеравали на приче о мотивацији, покретачкој снази и мисији коју треба да испуне да би дошли до циља. Са ученицима је разговарано о мисији и визије школе, а њихов задатак је био да на следећем ЧОС-у представе мото школе кроз слоган или цртеж.

Свако одељење је бирало по два најбоља рада, који су улазили у конкуренцију за избор мотоа школе. На својој седници одржаној 16. новембра чланови Ученичког парламента су изабрали најбољи рад, који је био представљен на Дану школе. Поред побеничког рада направљена је изложба у холу школе свих 36 радова који су ушли у најужи избор.

Мото школе је направила ученица Уна Васиљевић 8/3 који гласи:

”Нико није савршен у свему, али је свако најбољи у нечему”

🔥9