ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ ДРУГОГ ЦИКЛУСА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ ДРУГОГ ЦИКЛУСА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Поштовани ученици и родитељи,

Прво полугодиште се завршава 18.12.2020. године. Зимски распуст почиње 21.12.2020. године и трајаће до 18.01.2021. године.

На основу Дописа МПНТР бр. 610-00-01358/2020-07 од 27.11.2020. године, у обавези смо да реализујемо наставу на даљину за ученике другог циклуса образовања – од петог до осмог разреда.

Настава за ученике од петог до осмог разреда, од 30.11.2020. године, реализује се искључиво на даљину (онлајн), а од 2.12.2020. године уз коришћење платформе Office 365 односно Tims-a.

Часови се држе у реалном времену према до сада коришћеном распореду часова. Од среде 2. децембра 2020. парна смена има часове пре подне од 8 сати, непарна после подне од 14 сати (час траје 45 минута уз поштовање паузе за мали и велики одмор).

Временска динамика распореда часова

преподнепослеподне
частрајањеодморчастрајањеодмор
1.8:00 – 8:4551.14:00 – 14:455
2.8:50 – 9:35202.14:50 – 15:3520
3.9:55 – 10:4053.15:55 – 16:405
4.10:45 – 11:3054.16:45 – 17:305
5.11:35 – 12:2055.17:35 – 18:205
6.12:25 – 13:1056.18:25 – 19:105
7.13:15 – 14:00 7.19:15 – 20:00 

Наставник има аутономију да одлучи на који начин ће ученицима презентовати градиво. Ученици ће бити благовремено обавештавани од стране наставника на који начин треба да приступе платформи  Office 365 односно Tims-у (да ли као видео позив или преглед материјала).

Сав материјал (презентације, провере знања, домаћи задатак) који је предвиђен за тај дан наставници ће постављати искључиво у време трајања часа. Ученици ће имати рокове за израду задатака, које су у обавези да поштују.

Онлајн настава за ученике од петог до осмог разреда је обавезна. Уколико наставник примети да ученик не учествује у онлајн настави а има техничке могућности за то, изостанак са часа ће евидентирати у Ес дневнику. 

Наставници су у обавези да ученике унапред обавесте о проверама знања и начину њихове реализације на платформи Office 365 односно Tims.

 Измене распореда писмених провера знања до краја првог полугодишта, биће истакнуте на сајту школе најкасније до 02.12.2020. године. 

Када су у питању редовне писмене и усмене провера, ученици неће долазити у школу. Провере ће бити реализоване само онлајн.

Родитељи ученика који немају техничке могућности за учествовање у онлајн настави (интернет, рачунар, телефон и др.) о томе обавештавају одељењског старешину.

Предлог закључне оцене биће истакнут у ЕсДневнику кроз белешке о активностима ученика најкасније до петка 11.12.2020. године. Уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, могу да одговарају изузетно у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера, у договореном термину, поштујући распоред часова и наставника и ученика. Одговарање  за већу закључну оцену на крају првог полугодишта је могуће само последње седмице првог полугодишта (14 – 18.12.2020. године).

При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта, узеће се у обзир све оцене, добијене током трајања редовне наставе као и током наставе на даљину.

С поштовањем, 

Директор школе

🔥253