Обавештење о бесплатним уџбеницима за ученике првог и другог разреда

Поштовани родитељи,

Као што смо Вас раније обавестили град Београд у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС обезбедио је финансијска средства за бесплатне штампане уџбенике (српски језик, математику, свет око нас и обавезни страни језик) за ученике првог и другог разреда.

Град Београд, преко Фондације за младе таленте града Београда, расписује Jавни позив за доделу бесплатних новчаних средстава у висини основног пакета штампаних уџбеника за  ова четири предмета.

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава имају сви родитељи, односно други законски заступници деце уписаних у први и други разред наше школе, осим ученика који су добили бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Рок за пријављивање на Јавни позив је од 20. августа до 30. септембра 2021. године.

Пријава на јавни позив у писаном облику на обрасцу пријаве доставља се на адресу:  Фондација за младе таленте, трг Николе Пашића 6, Београд 

или се врше електронским путем на сајту Фондације за младе таленте града Београда на адреси: www.fondzamladebeograd.rs

Да би родитељи добили рефундацију за уџбенике које сами купују потребно је од школе да добију потврду да је њиховo дете ученик првог или другог разреда и осталу документацију која је ће бити истакнута  на сајту Фондације за младе таленте града Београда. 

Информација за родитеље ученика првог и другог разреда који су се определили за куповину уџбеника на рате:

Родитељи настављају да уплаћују уџбенике преко предузећа „WAL TALIJA D.O.O.“ Београд, по договореној динамици. Сви родитељи који су уплатили бар једну рату до 05.08.2021. године, а измире преостали износ до 20.08.2021. године њихови уџбеници ће бити испоручени у школу од 20. do 25. августа 2021. године. Преузимање уџбеника ће бити у договору са школом, о чему ћете бити обевештени.

Родитељи који нису до сад уплатили ни једну рату, а одлуче се да преко предузећа „WAL TALIJA D.O.O.“  купе уџбенике, потребно је да целокупну уплату изврше најкасније до 20.08.2021. године, а уџбеници ће бити испоручени најкасније до 10.09.2021. године или најкасније три дана од изласка уџбеника из штампе. 

За све додатне информације у вези куповине уџбеника можете добити на телефон:   

066 / 392 142; 011 / 451 42 19; 011 / 424 31 14

e-адреса: waltalija@gmail.com

www.waltalija.rs

🔥358