ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ

Након приговора Окружној комисији за приговоре мења се број бодова за следеће ученике:

Шиф. такми.   Школа Нас
тавник
за
датак
Претходни број бодова Нови број бодова Прет-
ходни укупан број бодова
Нови
укупан број бодова
Наг
рада
157 Уједињене нације Ана Марјановић 1. 7,0 12,0 65,0 72,0 II
079 Милош Црњански Ката Вулетић 5. 5,0 8,0 63,0 66,0 III
🔥288