Огледни час у одељењу 8/4

Већ у првој недељи нове школске године су четири наставнице у одељењу 8/4 одржале огледни час. Смењујући своја излагања, наставнице Драгана Ђорђевић, Сара Јукић, Наташа Костић и Анита Пирнат су говориле о металима са аспекта географије, биологије, физике и хемије. Ученици су сазнали како долази до настанка рудних лежишта и где се она могу наћи у свету и у нашој земљи, који се метали налазе у живим ткивима и која су општа својства метала. Подељени на групе, ученици су имали задатак да направе разлику између узорака гвожђа, бакра, алуминијума и олова, а могли су и да провере дејство магнета на ове метале. Изведен је оглед о проводљивости струје, проводницима и изолаторима. Овај концепт часа је омогућио ученицима да из различитих углова приступе теми која је представљена.

🔥450