Општински Савет родитеља

У  школској 2017/18. години фомирано је ново тело – Савет родитеља општине.  Састанци општинског Савета родитеља одржавани су једном месечно у просторијама Градске општине Чукарица. Састанцима  су у име наше школе редовно присуствовали учитељица Нада Сарић Велинов и директор школе Зоран Станковић, као и председник Савета родитеља у прошлом сазиву Марија Ивановић и заменик председника Савета родитеља школе Слободан Јеринић, који су се наизменично смењивали на поменутим састанцма.

У овој школској 2018/19. години на првој конститутивној седници Савета родитеља родитељи, представници свих одељења наше школе,  једногласно су изабрали господина Слободана Јеринића за новог председника Савета родитеља, а за његовог заменика госпођу Светлану Курћубић Ружић.

Изабрани родитељи су упознати са организацијом рада Савета родитеља општине и обавезама које из  тога проистичу.

🔥578