ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПРВОМ МОДЕЛУ У ШК. 2021/22. ГОД.

Поштовани ученици и родитељи, 

Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школе (у даљем тексту Тим за школе) донео је одлуку да 1.септембра 2021. године школа почне са радом по првом моделу организације образовно-васпитног рада.

Ученици који припадају следећим категоријама не почињу са наставом 1. септембра 2021. године:

– ученици који болују од ковида 19 или код којих се постави сумња на ковид 19 у периоду који одреди ординирајући лекар у складу са Уредбом и Стручно-методолошким упутством

– ученици који су блиски контакти SARS –CoV-2 позитивних особа која се налази у карантину у кућним условима, до истека периода карантина у складу са Уредбом и Упутством.

 По моделу 1 образовно-васпитни рад (редовна настава, допунска и  додатна настава, ЧОС и ваннаставне активности) се остварује непосредно у простору школе, за све ученике од првог до осмог разреда истовремено, према усвојеном распореду часова. Час наставе траје 45 минута.

Свако одељење има своју учионицу, тако да током одмора нема промене учионица/кабинета, осим за предмете физичко и здравствено васпитање, техника и технологија, информатика и рачунарство, физика и хемија и православна веронаука  у првом циклусу.

Праћење и вредновање постигнућа, напредовања и ангажовања ученика (оцењивање) се обавља у школи, у складу са важећим правилницима о оцењивању.

Часови наставе РТС Планета су подршка у реализацији образовно-васпитног рада школе и наставници и ученици могу их користити у непосредној настави, као и за самостални рад, према сопственој процени.

 Рад у продуженом боравку ће бити органиозован када школа добије потребне сагласности, о чему ће родитељи чија су деца уписана у продужени боравак бити благовремено обавештени. Рад ће бити организован уз примену прописаних епидемиолошких мера  заштите, са посебним нагласком на организацију исхране и слободног времена ученика.

Распоред звоњења  за ученике првог и ученике другог циклуса се разликује; ученици од првог до четвртог разреда имају велики одмор после другог часа, а ученици од петог до осмог разреда после трећег часа.

Распоред звона за први циклус

преподнепослеподне
часТрајањеодморчастрајањеодмор
1.8:00 – 8:4551.14:00 – 14:455
2.8:50 – 9:35202.14:50 – 15:3520
3.9:55 – 10:4053.15:55 – 16:405
4.10:45 – 11:3054.16:45 – 17:305
5.11:35 – 12:2055.17:35 – 18:205
6.12:25 – 13:1056.18:25 – 19:105
7.13:15 – 14:00 7.19:15 – 20:00 

Распоред звона за други циклус

преподнепослеподне
частрајањеодморчастрајањеодмор
1.8:00 – 8:4551.14:00 – 14:455
2.8:50 – 9:3552.14:50 – 15:355
3.9:40 – 10:25203.15:40 – 16:2520
4.10:45 – 11:3054.16:45 – 17:305
5.11:35 – 12:2055.17:35 – 18:205
6.12:25 – 13:1056.18:25 – 19:105
7.13:15 – 14:00 7.19:15 – 20:00 

Следећи састанак Тима за школе биће одржан 2.9.2021, када ће се поново разматрати актуелна епидемиолошка ситуација. О промени модела организације образовно-васпитног рада (прелазак на модел 2 или модел 3) родитељи ће бити обавештавани  петком  најкасније до 12 сати.

Све важне и опште информације о раду школе родитељи могу да добију преко сајта школе, фејсбук странице школе или вибер групе одељења.

🔥313