О библиотеци

 

Библиотека је у новој школској згради установљена 1971. године и већ тада има стручни смештај, слободан приступ полицама, три типа каталога. Први библиотекар школе је била Славка Марчета. Корак ка осавремењивању наставе и библиотеке учињен је 1982. када је у оквиру библиотеке отворена медијатека (укупна површина 102 м²) са за то време најмодернијом аудиовизуелном опремом: видеорекордером, кинопројектором, пројектором КП 8. На месту медијатекара је радила наставница Станојка Радојевић. Библиотека је један од центара за унапређивање наставе и учење у школи у првом Развојном плану (2005-2010). Грантовима Министарства просвете и Градског секретаријата за образовање набављени су компјутер, видео бим, дигитална камера, лаптоп, ласерски штампач, скенер.

Школска медијатека је трансформисана у информатички кабинет због потребе да се обезбеди посебна просторија за одржавање наставе информатике, у оквиру пројекта „Дигитална учионица“, да би се од школске 2015/16 исти простор преуредио за потребе уписивања новог одељења првог па  је добијена нова учионица за исти. Приступило се и тражењу решења да се простор школске библиотеке адаптира тако да ученици и даље имају могућност да читају и уче на различитим медијима. Библиотека је до краја ове школске године добила ново лице, а у току су техничко осавремењивање и израда електронског каталога.

Библиотека има богат фонд књижне и некњижне грађе – класична и савремена дела књижевности за децу, прописана као лектира за основну школу, али и за читање по слободном избору, референсну збирку енциклопедија, речника, атласа. Пажљивом селективном попуњавању и креирању фондова посвећује се посебна пажња. У библиотеци се приређују изложбе књига, фотографија, ученичких радова, одржавају часови, промоције и књижевни сусрети, обележавају јубилеји и важни датуми. Светски дан поезије и Светски дан књиге за децу су незаобилазни празници у календару активности. На часовима у библиотеци ученици се оспособљавају да самостално користе различите извора знања, подстиче се критичко мишљење, негује култура читања.  Данас у библиотеци ради Роксанда Игњатовић, дипломирани библиотекар.

БИБЛОТЕКА ОД 01.10. РАДИ ПО НОВОМ РАСПОРЕДУ

09.00 – 15.00 ПОНЕДЕЉКОМ, СРЕДОМ И ПЕТКОМ;

12.00 – 18.00 УТОРКОМ И ЧЕТВРТКОМ

 

ЧАСОВИ У БИБЛИОТЕЦИ СЕ ЗАКАЗУЈУ У ДОГОВОРУ С БИБЛИОТЕКАРОМ

Best Wordpress Gallery Plugin 🔥238