ПОГЛЕД У ПРОШЛОСТ ЗА БИСТРИЈИ ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ

Гост предавач ученицима VI/1 и VI/3 који похађају изборни  предмет Свакодневни живот у прошлости била је мр Миланка Убипарип из Археографског одељења Народне библиотеке Србије, у среду 27. децембра. Занимање археограф је ретко и подразумева знања из више  области: историје, историје језика, историје уметности…Гошћа је ученицима говорила о значају просветитељске мисије Ћирила и Методија, улози књиге у животу средњовековног човека,  најважнијим српским глагољским и ћирилским рукописним књигама. Ученици су могли и да прелистају фототипска издања Мирослављевог јеванђења, Номоканона Светог Саве, Радослављевог јевађеља, као и пергамент и хартију, материјале на којима су током средњег века  књиге умножаване преписивањем. „Овакав поглед у нашу прошлост”, како је надахнуто казала наша гошћа,  важан нам  је„ да бисмо бистрије гледали у будућност”.

Best Wordpress Gallery Plugin 🔥153