Посета Tехничкој школи Железник

У оквиру професионалне орјентације ученици седмог разреда су 29. фебруара и 4. марта заједно са својим наставницама технике и технологије посетили Техничку школу Железник.

Ученици су користили прибор за мерење у машинству водећи рачуна о прецизности мерења. вршили операције обраде материјала који се користе у машинству, помоћу одговарајућих алата, прибора и машина и примени одговарајуће мере заштите на раду.

Схватили су значај примене савремених машина у машинској индустрији и предности роботизације производних процеса.

🔥10