Поштовани родитељи

Одлуком Владе Републике Србије у свим школама у Србији  обустављена је настава Министарство просвете припремило је оперативни  план за наставак рада у отежаним условима путем учења на даљину. Датум почетка  оваквог вида наставе је 17.03.2020.

У ОШ „Стефан Дечански“  настава ће се реализовати на следећи начин:

  1. Свакодневно од 8 часова, 6 дана у недељи биће емитованаи адаптирани образовни садржаји на РТС 3 према распореду по разредима који ће дан пре емитовања бити доступан на сјату Министарства просвете www.rasporednastave.gov.rs  за све ученике од  1. до 7. разреда емитоваће се образовни садржаји од по 2 часа дневно. За ученике 8. разреда емитоваће се блокови од по 3 часа дневно, од којих су 2 часа увек српски и математика, а трећи час је један од предмета који се полажу на завршном испиту.
  • Часови редовне наставе за ученике од  1. до 8. разреда реализоваћемо путем вибер групе, гоогле диска, а према распореду који ће вам благовремено доставити одељењске старешине.
  • Одељењске старешине су оформиле вибер групе са ученицима и/или родитељима,  а чији ће члан бити и директор школе. У тим групама ће се размењивати упуства и садржаји наставе, као и упуства за учење код куће.
  • У случају да интернет није доступан ученицима, распоред часова који ће бити емитован на РТС 3 биће истакнути на спољашљој огласној табли школе. Сви емитовани часови на РТС 3 биће доступни и на платформи РТС Планета где се могу часови накнадно и више пута прегледати.
  • Урађене домаће задатке, вежбања, есеје, пројекте, презентације, ученици достављају наставницима путем email-a, viber-a. На сајту школе биће истакнуте еmail адресе и линк уз помоћ кога се долази до наставног материјала за сваког наставника појединачно. На основу материјала који ученици буду достављали наставницима, пратиће се њихов напредак у учењу и  биће формативно (описно) оцењени. По нормализовању услова и повратку у учионице, овај вид праћења постигнућа ученика биће искоришћен за сумативно (бројчано) оцењивање на крају школске године.  У том смислу апелујемо на одговрност према учењу и раду, редовно праћење учења на даљину и израду свих домаћих задатака како бисмо олакшали ученицима усвајање нових знања у отежаним условима.
  • Родитељи су дужни да обавештавају школу о здравственом стању ученика. Све додатне информације у вези са учењем на даљину, родитељи могу добити позивом на број телофона 011/ 7350557.
  • У школи ће бити организована дежурства наставника од 8 до 12 часова, за ученике који нису у могућности да користе електронске видове комуникације, како би дошли до потребног наставног материјала и упуства и достављали своје задатке.

                                                                                          Директор школе

                                                                                            Душица Буквић

🔥240