Продужени боравак

Постојање продуженог боравка у школи је од великог значаја за децу и родитеље. Родитељи су због савременог начина живота веома заинтересовани за овакав вид рада, јер на тај начин могу да збрину своју  децу и да им пруже адекватну , организовану бригу током радног дана.      Рад у продуженом боравку је необавезан облик васпитно – образовног рада, који се одвија пре и после редовне наставе и има своје педагошке , васпитне, образовне и социјалне вредности.

У циљу пружања помоћи запосленим и савременим родитељима , ОШ „Стефан Дечански“  пружа могућност коришћења продуженог боравка деце.Боравак је отворен и за децу чији родитељи нису запослени , а деца имају потешкоће у савладавању школског градива , извршавању школских обавеза или социјализацији.

У продуженом боравку раде професори разредне наставе  уз надзор педагошко – психолошке службе.Професори разредне наставе праве распоред и организују активности у складу са интересовањима , жељама и потребама ученика.Време се проводи у измиривању школских обавеза ,  игри , радионицама , одмору.Професори поклањају пажњу и пружају помоћ деци у учењу и при изради домаћих задатака.Ученици се оспособљавају  да самостално извршавају своје обавезе.Активности у слободном времену имају рекративно – забавни и стваралачки карактер.

За дневни боравак деце у продуженом боравку обезбеђена је учионица која је опремљена тако да у њој свако дете може на креативан начин да користи своје слободно време.Учионица је опремљена великим избором дидактичког материјала , играчкама , друштвеним играма , компјутером, телевизором , DVD уређајем , сликарским материјалом као и удобним намештајем предвиђеним за одмор.Поред учионице деци је увек на располагању и коришћење школске фискултурне сале , мале сале , библиотеке , школског дворишта и оближњих терена.

У оквиру рада продуженог боравка постоје и бесплатне радионице енглеског и француског језика.

Рад се одвија у две смене , од 07h до 17h.Време се организује у три сегмента :

*слободно време – игре по избору ученика , друштвене игре , игре опуштања , одмор , спортске игре…

*време за израду домаћих задатака –  самосталан рад ученика уз помоћ професора

*усмерене активности ученика – ликовне , музичке , спортске , креативно –стваралачке , радионице , говорно – језичке радионице , радионице страних језика….

Радионице и активности које су одржане у продуженом бравку:

Израда витража

WordPress Image Gallery Plugin

Медаља за маму, 8.март

WordPress Image Gallery Plugin


Израда новогодишњих украса од теста


Радионица  „Стоп насиљу!“

WordPress Image Gallery Plugin


Уређивање учионице , израда паноа и остале радионице…

 

WordPress Image Gallery Plugin

🔥1.4 K