Пројекат из наставне теме култура становања

У децембру, током часова слободне наставне активности домаћинство у одељењима седмог разреда реализовали смо пројекат.

Израда плана насеља – Железник са видљивим називима улица и означеним локацијама стамбених објеката у којима живе породице ученика.

Пројекат је из области културе становања, а један од задатака пројекта било је развијање вештине сналажења ученика како на карти тако и у насељу. 

На плану насеља Железник ученици су се вежбали у оријентисању и тражењу битних објеката – јавних објеката, саобраћајница, путних праваца – а у завршном делу пројекта сваки ученик је конфетом од папира означио положај своје куће на карти.

Иако су у почетку били невешти у сналажењу, захваљујући томе што им се замисао свидела, ученици су убрзо показали напредак у познавању свог насеља и успешно означили конфетом у боји локацију своје куће на карти. 

Као гости пројекта појавили су се и ученици 7/6, а како је мапа Железника изгледала пре и после постављања ознака, можете да видите на фотографијама.  Употребљено је десет боја конфета, пет за дечаке и пет за девојчице из пет одељења.

Mапа Железника
Mапа са означеним стамбеним објектима ученика
🔥99