Распоред звона

Школа првог септембра почиње образовно васпитни рад по моделу I

Распоред одељења по сменама:

Н е п а р н а  с м е н а:                     Сви разреди са непарним индексом одељења               

 П а р н а  с м е н а:                          Сви разреди са парним индексом одељења.

Настава преподне почиње у 8 часова, а пoподне  у 14 часова. Прво звоно у преподневној смени: 7:55,  прво звоно у поподневној смени: 13:55. Одмори у току наставе трају пет минута. Велики одмор у трајању од 20 минута је после другог часа за ученике првог циклуса, а после трећег за ученике другог циклуса.

🔥576