Распоред звона

Распоред одељења по сменама:

Н е п а р н а  с м е н а:                     Сви разреди са непарним индексом одељења               

 П а р н а  с м е н а:                          Сви разреди са парним индексом одељења.

Настава преподне почиње у 8 часова, а пoподне  у 14 часова. Прво звоно у преподневној смени: 7:55,  прво звоно у поподневној смени: 13:55. Одмор у току наставе траје пет минута. Велики одмор у трајању од 20 минута је после другог часа.

🔥2.2 K