РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

School Bell, Ring Vector. Ringing Classic Electric Bell And Hand Gold Metal Ring Isolated Flat Cartoon Illustration

ПРВИ ЦИКЛУС

ПРЕ ПОДНЕ

Редни број часаПРВИ ДЕО ( 4. часа) Редни број часаДРУГИ ДЕО ( 3. часа)
1.8:00 – 8:301.11:00 – 11:30
одмор8:30 – 8:35одмор11:30 – 11:35
2.8:35 – 9:052.11:35 – 12:05
Велики одмор9:05 –  9:20одмор12:05 – 12:10
3.9:20 –  9:50 3.12:10 – 12:40
одмор9:50 – 9:55Дезинфекција12:40 – 12:55
4.9:55-  10:25  
Дезинфекција10:25 – 10:55   

ПОСЛЕ ПОДНЕ

Редни број часаПРВИ ДЕО ( 4. часа) Редни број часаДРУГИ ДЕО ( 3. часа)
1.13:00 – 13:301.16:00 – 16:30
одмор13:30 – 13:35одмор16:30 – 16:35
2.13:35 – 14:052.16:35 – 17:05
Велики одмор14:05 –  14:20одмор17:05 – 17:10
3.14:20 –  14:50 3.17:10 – 17:40
одмор14:50 – 14:55Дезинфекција17:40 – 18:30
4.14:55 –  15:25  
Дезинфекција15:25 – 15:55   

ДРУГИ ЦИКЛУС

ПРЕ ПОДНЕ

Редни број часаВреме реализације
1.8:00 – 8:30
одмор8:30 – 8:35
2.8:35 – 9:05
одмор9:05 – 9:10
3.9:10 – 9:40
Велики одмор9:40 – 9:55
4.9:55 – 10:25
одмор10:25 – 10:30
5.10:30 – 11:00
одмор11:00 – 11:05
6.11:05 – 11:35
одмор11:35 – 11:40
7.11:40 – 12:10
Дезинфекција12:10 – 12:35

ПОСЛЕ ПОДНЕ

Редни број часаВреме реализације
1.13:00 – 13:30
одмор13:30 – 13:35
2.13:35 – 14:05
одмор14:05 – 14:10
3.14:10 – 14:40
Велики одмор14:40 – 14:55
4.14:55 – 15:25
одмор15:25 – 15:30
5.15:30 – 16:00
одмор16:00 – 16:05
6.16:05 – 16:35
одмор16:35 – 16:40
7.16:40 – 17:10
Дезинфекција17:10 – 18:30
🔥720