РАСПОРЕД ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА УЧЕНИКЕ 2. РАЗРЕДА 2019/20.

Провере математика

I полугодиште

 • 2.недеља септембра (6.час) – Иницијални тест
 • 4.недеља септембра (18.час) – Сабирање и одузимање
 • 3.недеља октобра (31.час) – Својства сабирања и одузимања
 • 4.недеља октобра (40.час) – Одређивање непознатог броја
 • 1.недеља новембра (45.час) –Римске цифре
 • 4.недеља новембра (61.час) –Геометрија, линије
 • 4. недеља децембра (80. час) – Множење бројевима 0,1,2,3,4,5,и,10
 • 5. недеља јануара (98. час) – Множење

Провере из српског језика

I полугодиште

 • 1. недеља септембра (5. час) – Иницијални тест
 • 2.недеља  октобра (30. час) – Употреба великог слова у писању личних имена и презимена, надимака уз лично име, имена животиња; писање тачке, упитника и узвичника
 • 2. недеља, новембра (50.час) – Реченице према значењу и облику
 • 2 .недеља децембра (72.час) – Именице
 • 4.недеља јануара (97.час) – Читамо и пишемо штампаним словима латинице

Систематизације/провере из света око нас

I полугодиште

 • 1. недеља септембра (2.час) – Иницијални тест
 • 2.недеља октобра  (12.час) – Други и ја
 • 2. недеља децембра (28.час) – Култура живљења