Распоред писмених провера знања у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ПРВИ РАЗРЕДИ

наставни предметврстасадржајнедеља у месецу
математикаписмена вежбаПредмети у простору3/09
свет око насписмена вежбаШкола5/09
математикаписмена вежбаГеометрија2/10
свет око насписмена вежбаНасеље3/10
математикаписмена вежбаБројеви 1,2,3,4 и 52/11
свет око насписмена вежбаЈа, породица дом2/12
српски језикписмена вежбаЧитами и пишемо штампана слова4/12
математикаписмена вежбаПисање и читање бројева4/12
свет око насписмена вежбаСналажење у времену3/01

ДРУГИ РАЗРЕД

наставни предметврстасадржајнедеља у месецу
математикаписмена вежбаСабирање и одузимање до 1004/09
математикаписмена вежбаСвојства сабирања и одузимања3/10
српски језикписмена вежбаДиктат4/10
математикаписмена вежбаРимске цифре, писање бројева5/10
српски језикписмена вежбаРеченице према значењу  и облику2/11
математикаписмена вежбаГеометријске линије4/11
српски језикписмена вежбаИменице ( властите и заједничке)2/12
математикаписмена вежбаМножење бројевима 0,1,2,3,4,5,104/12

ТРЕЋИ РАЗРЕД

наставни предметврстасадржајнедеља у месецу
српски језикписмена вежбаименице2/10
математикаписмена вежбаБројеви до 1000 Сабирање и одузимање Римске цифре3/10
математикаписмена вежбаСабирање и одузимање5/10
природа и друштвеописмена вежбаНаш крај5/10
српски језикписмена вежбаПридеви3/11
математикаписмена вежбаСабирање и одузимање3/11
природа и друштвописмена вежбаПрошлост. Временске одредницe4/11
српски језикписмена вежбаПравописна вежба3/12
математикаписмена вежбаМножење и дељење двоцифреног броја једноцифреним2/12
математикаписмена вежбаМножење и дељење троцифреног броја једноцифреним4/12
српски језикписмена вежбаГлаголи5/01
математикаписмена вежбаПраве и углови3/01

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

наставни предметврстасадржајнедеља у месецу
српски језикписмени задатакПрви школски писмени задатак3/10
математикаконтролни задатак
Скуп природних бројева
2/10
природа и друштвеоконтролни задатакСрбија, наша домовина3/10
српски језикписмена вежбаЛичне заједнице1/11
српски језикписмена вежбаПридеви5/11
математикаписмени задатакПрви писмени задатак1/11
математикаконтролни задатакИзрачунавање површине 3/11
природа и друштвоконтролни задатакБиљни и животињски свет2/12
српски језикписмени задатакДруги писмени задатак3/12
српски језикписмена вежбаГлаголи4/12
математикаписмени задатакДруги писмени задатак5/12
математикаконтролни задатакПовршина квадра и комба5/01
српски језикконтролни задатакБројеви4/01

Распоред писаних провера знања у другом циклусу основног образовања и васпитања   у првом полугодишту школске 2019/20. године

Разред и одељење: 5/1

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецу
БиологијаБиницијални тест11. 9. 2020.2/09
БиологијаАиницијални тест16. 9. 2020.3/09
ИсторијаБписмена вежба23. 9. 2020.4/09
ГеографијаБконтролни задатак29. 9. 2020.5/09
ИсторијаАписмена вежба30. 9. 2020.5/09
ГеографијаАконтролни задатак6. 10. 2020.2/10
МатематикаБконтролни задатак7. 10. 2020.2/10
Српски језик и књижевностБписмени задатак8. 10. 2020.2/10
Српски језик и књижевностАписмени задатак9. 10. 2020.2/10
Француски језикАконтролни задатак26. 10. 2020.5/10
Српски језик и књижевностАконтролни задатак28. 10. 2020.5/10
Српски језик и књижевностБконтролни задатак29. 10. 2020.5/10
Француски језикБконтролни задатак2. 11. 2020.1/11
МатематикаАписмени задатак3. 11. 2020.1/11
МатематикаБписмени задатак4. 11. 2020.1/11
Српски језик и књижевностБконтролни задатак24. 11. 2020.4/11
Српски језик и књижевностАконтролни задатак25. 11. 2020.4/11
МатематикаБконтролни задатак26. 11. 2020.4/11
МатематикаАконтролни задатак27. 11. 2020.4/11
Енглески језикБписмени задатак2. 12. 2020.1/12
Енглески језикАписмени задатак9. 12. 2020.2/12
Српски језик и књижевностАписмени задатак15. 12. 2020.3/12
Српски језик и књижевностБписмени задатак16. 12. 2020.3/12
МатематикаАконтролни задатак23. 12. 2020.4/12
МатематикаБконтролни задатак24. 12. 2020.4/12
Српски језик и књижевностАконтролни задатак25. 12. 2020.4/12
МатематикаБписмени задатак19. 1. 2021.4/01
МатематикаАписмени задатак20. 1. 2021.4/01

Разред и одељење: 5/2

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецу
Српски језик и књижевностБиницијални тест7. 9. 2020.2/09
МатематикаБиницијални тест9. 9. 2020.2/09
ИсторијаAписмена вежба22. 9. 2020.4/09
МатематикаБблиц тест23. 9. 2020.4/09
ИсторијаБписмена вежба29. 9. 2020.5/09
Енглески језикБиницијални тест29. 9. 2020.5/09
ГеографијаАконтролни задатак30. 9. 2020.5/09
ГеографијаБконтролни задатак7. 10. 2020.2/10
Српски језик и књижевностАписмени задатак8. 10. 2020.2/10
МатематикаБписмени задатак19. 10. 2020.4/10
Француски језикАконтролни задатак26. 10. 2020.5/10
Енглески језикБконтролни задатак29. 10. 2020.5/10
МатематикаБконтролни задатак4. 11. 2020.1/11
МатематикаАконтролни задатак5. 11. 2020.1/11
Српски језик и књижевностАконтролни задатак25. 11. 2020.4/11
МатематикаБконтролни задатак4. 12. 2020.1/12
Енглески језикБписмени задатак8. 12. 2020.2/12
Српски језик и књижевностАписмени задатак9. 12. 2020.2/12
Енглески језикАписмени задатак15. 12. 2020.3/12
МатематикаБконтролни задатак28. 12. 2020.5/12
МатематикаБписмени задатак21. 1. 2021.4/01

Разред и одељење: 5/3

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецу
БиологијаБиницијални тест9. 9. 2020.2/09
БиологијаАиницијални тест14. 9. 2020.3/09
ИсторијаБписмена вежба25. 9. 2020.4/09
ГеографијаБконтролни задатак29. 9. 2020.5/09
ИсторијаАписмена вежба2. 10. 2020.1/10
ГеографијаАконтролни задатак6. 10. 2020.2/10
МатематикаБконтролни задатак7. 10. 2020.2/10
Српски језик и књижевностАписмени задатак8. 10. 2020.2/10
Српски језик и књижевностБписмени задатак9. 10. 2020.2/10
Српски језик и књижевностАконтролни задатак26. 10. 2020.5/10
Српски језик и књижевностБконтролни задатак27. 10. 2020.5/10
Француски језикАконтролни задатак28. 10. 2020.5/10
МатематикаАписмени задатак3. 11. 2020.1/11
Француски језикБконтролни задатак4. 11. 2020.1/11
Српски језик и књижевностБконтролни задатак24. 11. 2020.4/11
Српски језик и књижевностАконтролни задатак25. 11. 2020.4/11
МатематикаБконтролни задатак26. 11. 2020.4/11
МатематикаАконтролни задатак27. 11. 2020.4/11
Енглески језикАписмени задатак1. 12. 2020.1/12
Енглески језикБписмени задатак8. 12. 2020.2/12
Српски језик и књижевностАписмени задатак15. 12. 2020.3/12
Српски језик и књижевностБписмени задатак16. 12. 2020.3/12
МатематикаАконтролни задатак23. 12. 2020.4/12
МатематикаБконтролни задатак24. 12. 2020.4/12
Српски језик и књижевностАконтролни задатак25. 12. 2020.4/12
МатематикаАконтролни задатак29. 12. 2020.5/12
МатематикаБписмени задатак19. 1. 2021.4/01
МатематикаАписмени задатак20. 1. 2021.4/01

Разред и одељење: 5/4

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецу
Српски језик и књижевностБиницијални тест7. 9. 2020.2/09
БиологијаА иницијални тест8. 9. 2020.2/09
МатематикаА иницијални тест10. 9. 2020.2/09
БиологијаБиницијални тест15. 9. 2020.3/09
ИсторијаА писмена вежба22. 9. 2020.4/09
МатематикаБблиц тест23. 9. 2020.4/09
ИсторијаБписмена вежба29. 9. 2020.5/09
ГеографијаБконтролни задатак5. 10. 2020.2/10
Српски језик и књижевностА писмени задатак8. 10. 2020.2/10
ГеографијаА контролни задатак12. 10. 2020.3/10
МатематикаБписмени задатак15. 10. 2020.3/10
Француски језик Аконтролни задатак26. 10. 2020.5/10
Математика Бконтролни задатак4. 11. 2020.1/11
Математика Аконтролни задатак5. 11. 2020.1/11
Српски језик и књижевност Аконтролни задатак25. 11. 2020.4/11
Математика Аконтролни задатак3. 12. 2020.1/12
Енглески језик Бписмени задатак4. 12. 2020.1/12
Српски језик и књижевност Бписмени задатак10. 12. 2020.2/12
Енглески језик Аписмени задатак11. 12. 2020.2/12
Математика Бконтролни задатак28. 12. 2020.5/12
Математика Аписмени задатак21. 1. 2021.4/01

Разред и одељење: 6/1

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецу
Биологија Биницијални тест11. 9. 2020.2/09
Биологија Аиницијални тест14. 9. 2020.3/09
Историја Аписмена вежба16. 9. 2020.3/09
Историја Бписмена вежба23. 9. 2020.4/09
Математика Аконтролни задатак30. 9. 2020.5/09
Српски језик и књижевност Аконтролни задатак6. 10. 2020.2/10
Српски језик и књижевност Бписмени задатак13. 10. 2020.3/10
Географија Бконтролни задатак15. 10. 2020.3/10
Француски језик Бконтролни задатак19. 10. 2020.4/10
ГеографијаА контролни задатак20. 10. 2020.4/10
Француски језик Аконтролни задатак26. 10. 2020.5/10
ФизикаА контролни задатак28. 10. 2020.5/10
ФизикаБ контролни задатак2. 11. 2020.1/11
МатематикаБ писмени задатак4. 11. 2020.1/11
МатематикаА писмена вежба5. 11. 2020.1/11
Српски језик и књижевност Бписмени задатак2. 12. 2020.1/12
Српски језик и књижевност Аписмени задатак3. 12. 2020.1/12
Математика Бконтролни задатак4. 12. 2020.1/12
Математика Аконтролни задатак7. 12. 2020.2/12
Енглески језик Бписмени задатак8. 12. 2020.2/12
Енглески језик Аписмени задатак15. 12. 2020.3/12
Француски језик Бписмени задатак18. 12. 2020.3/12
Физика Аконтролни задатак21. 12. 2020.4/12
Француски језик Аписмени задатак25. 12. 2020.4/12
Физика Бконтролни задатак28. 12. 2020.5/12
Српски језик и књижевност Аконтролни задатак29. 12. 2020.5/12
Српски језик и књижевност Бконтролни задатак30. 12. 2020.5/12
Математика Бписмени задатак15. 1. 2021.3/01

Разред и одељење: 6/2

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецу
Српски језик и књижевност Биницијални тест9. 9. 2020.2/09
Математика Бконтролни задатак9. 10. 2020.2/10
Географија Аконтролни задатак14. 10. 2020.3/10
Географија Бконтролни задатак19. 10. 2020.4/10
Српски језик и књижевностБ писмени задатак23. 10. 2020.4/10
Француски језик Бконтролни задатак27. 10. 2020.5/10
Физика Бконтролни задатак2. 11. 2020.1/11
Математика Аписмени задатак3. 11. 2020.1/11
Математика Бписмени задатак4. 11. 2020.1/11
Енглески језик Аписмени задатак27. 11. 2020.4/11
Енглески језик Бписмени задатак30. 11. 2020.5/11
Српски језик и књижевност Бписмени задатак4. 12. 2020.1/12
МатематикаА контролни задатак7. 12. 2020.2/12
Математика Бконтролни задатак8. 12. 2020.2/12
МатематикаА контролни задатак18. 12. 2020.3/12
Француски језик Аписмени задатак24. 12. 2020.4/12
Српски језик и књижевностБ контролни задатак25. 12. 2020.4/12
Француски језик Бписмени задатак29. 12. 2020.5/12
Математика Бписмени задатак19. 1. 2021.4/01
Математика Аписмени задатак20. 1. 2021.4/01

Разред и одељење: 6/3

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецу
БиологијаБ иницијални тест11. 9. 2020.2/09
Биологија Аиницијални тест16. 9. 2020.3/09
Историја Аписмена вежба16. 9. 2020.3/09
Историја Бписмена вежба23. 9. 2020.4/09
Математика Аконтролни задатак30. 9. 2020.5/09
Српски језик и књижевностА контролни задатак6. 10. 2020.2/10
Српски језик и књижевност Бписмени задатак13. 10. 2020.3/10
Географија Бконтролни задатак15. 10. 2020.3/10
Француски језикБ контролни задатак19. 10. 2020.4/10
ГеографијаА контролни задатак20. 10. 2020.4/10
Француски језик Аконтролни задатак26. 10. 2020.5/10
Физика Аконтролни задатак28. 10. 2020.5/10
Физика Бконтролни задатак2. 11. 2020.1/11
МатематикаБ писмени задатак4. 11. 2020.1/11
Математика Аписмени задатак5. 11. 2020.1/11
Српски језик и књижевност Бписмени задатак2. 12. 2020.1/12
Српски језик и књижевност Аписмени задатак3. 12. 2020.1/12
Математика Бконтролни задатак4. 12. 2020.1/12
Математика Аконтролни задатак7. 12. 2020.2/12
Енглески језик Бписмени задатак8. 12. 2020.2/12
Енглески језик Аписмени задатак15. 12. 2020.3/12
Француски језик Бписмени задатак18. 12. 2020.3/12
Физика Аконтролни задатак21. 12. 2020.4/12
Француски језик Аписмени задатак25. 12. 2020.4/12
Физика Бконтролни задатак28. 12. 2020.5/12
Српски језик и књижевност Аконтролни задатак29. 12. 2020.5/12
Српски језик и књижевност Бконтролни задатак30. 12. 2020.5/12
Математика Бписмени задатак15. 1. 2021.3/01

Разред и одељење: 6/4

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецу
Српски језик и књижевност Биницијални тест9. 9. 2020.2/09
Математика  Бконтролни задатак9. 10. 2020.2/10
Географија Аконтролни задатак16. 10. 2020.3/10
Географија Бконтролни задатак19. 10. 2020.4/10
Српски језик и књижевност Бписмени задатак23. 10. 2020.4/10
Француски језик Аконтролни задатак28. 10. 2020.5/10
Физика Бконтролни задатак2. 11. 2020.1/11
Математика Аписмени задатак5. 11. 2020.1/11
Математика Бписмени задатак6. 11. 2020.1/11
Енглески језик Бписмени задатак26. 11. 2020.4/11
Енглески језик Аписмени задатак1. 12. 2020.1/12
Српски језик и књижевност Бписмени задатак4. 12. 2020.1/12
Математика Аконтролни задатак7. 12. 2020.2/12
Математика Бконтролни задатак8. 12. 2020.2/12
Математика Бконтролни задатак24. 12. 2020.4/12
Француски језик Аписмени задатак25. 12. 2020.4/12
Српски језик и књижевност Аконтролни задатак29. 12. 2020.5/12
Француски језикБ писмени задатак30. 12. 2020.5/12
Математика Бписмени задатак21. 1. 2021.4/01
Математика Аписмени задатак22. 1. 2021.4/01

Разред и одељење: 6/6

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецу
Српски језик и књижевностА иницијални тест10. 9. 2020.2/09
Историја Бписмена вежба17. 9. 2020.3/09
Историја Аписмена вежба22. 9. 2020.4/09
Математика Бконтролни задатак9. 10. 2020.2/10
Географија Аконтролни задатак16. 10. 2020.3/10
Географија Бконтролни задатак19. 10. 2020.4/10
Српски језик и књижевност Бписмени задатак23. 10. 2020.4/10
Француски језик Аконтролни задатак28. 10. 2020.5/10
Физика Бконтролни задатак2. 11. 2020.1/11
Математика Аписмени задатак5. 11. 2020.1/11
Математика Бписмени задатак6. 11. 2020.1/11
Енглески језик Бписмени задатак26. 11. 2020.4/11
Енглески језик Аписмени задатак1. 12. 2020.1/12
Српски језик и књижевност Бписмени задатак4. 12. 2020.1/12
Математика Аконтролни задатак7. 12. 2020.2/12
Математика Бконтролни задатак8. 12. 2020.2/12
Математика Бконтролни задатак24. 12. 2020.4/12
Француски језик Аписмени задатак25. 12. 2020.4/12
Српски језик и књижевност Аконтролни задатак29. 12. 2020.5/12
Француски језик Бписмени задатак30. 12. 2020.5/12
Математика Бписмени задатак21. 1. 2021.4/01
Математика Аписмени задатак22. 1. 2021.4/01

Разред и одељење: 7/1

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецу
БиологијаБиницијални тест11. 9. 2020.2/09
БиологијаАиницијални тест16. 9. 2020.3/09
ИсторијаАписмена вежба18. 9. 2020.3/09
ИсторијаБписмена вежба21. 9. 2020.4/09
МатематикаАконтролни задатак28. 9. 2020.5/09
ХемијаБконтролни задатак29. 9. 2020.5/09
ФизикаАконтролни задатак30. 9. 2020.5/09
МатематикаБконтролни задатак1. 10. 2020.1/10
ФизикаБконтролни задатак5. 10. 2020.2/10
ХемијаАконтролни задатак6. 10. 2020.2/10
Француски језикБконтролни задатак19. 10. 2020.4/10
Српски језик и књижевностАписмени задатак20. 10. 2020.4/10
Француски језикАконтролни задатак22. 10. 2020.4/10
ХемијаБконтролни задатак29. 10. 2020.5/10
ХемијаАконтролни задатак3. 11. 2020.1/11
МатематикаБписмени задатак4. 11. 2020.1/11
МатематикаАписмени задатак5. 11. 2020.1/11
Српски језик и књижевностБконтролни задатак10. 11. 2020.2/11
ФизикаАконтролни задатак25. 11. 2020.4/11
ФизикаБконтролни задатак30. 11. 2020.5/11
Енглески језикБписмени задатак2. 12. 2020.1/12
МатематикаАконтролни задатак3. 12. 2020.1/12
Српски језик и књижевностАконтролни задатак7. 12. 2020.2/12
ХемијаБконтролни задатак8. 12. 2020.2/12
Енглески језикАписмени задатак9. 12. 2020.2/12
МатематикаБконтролни задатак10. 12. 2020.2/12
ХемијаАконтролни задатак15. 12. 2020.3/12
Српски језик и књижевностБписмени задатак16. 12. 2020.3/12
Француски језикАписмени задатак21. 12. 2020.4/12
Француски језикБписмени задатак24. 12. 2020.4/12
ФизикаБконтролни задатак13. 1. 2021.3/01
МатематикаБписмени задатак15. 1. 2021.3/01
ФизикаАконтролни задатак18. 1. 2021.4/01
ХемијаБконтролни задатак21. 1. 2021.4/01
ХемијаАконтролни задатак26. 1. 2021.5/01

Разред и одељење: 7/2

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецу
Српски језик и књижевностАиницијални тест8. 9. 2020.2/09
ХемијаАконтролни задатак30. 9. 2020.5/09
ФизикаБконтролни задатак1. 10. 2020.1/10
ФизикаАконтролни задатак6. 10. 2020.2/10
ХемијаБконтролни задатак7. 10. 2020.2/10
МатематикаАконтролни задатак12. 10. 2020.3/10
МатематикаБконтролни задатак13. 10. 2020.3/10
Српски језик и књижевностАписмени задатак20. 10. 2020.4/10
Француски језикАконтролни задатак26. 10. 2020.5/10
ХемијаБконтролни задатак30. 10. 2020.5/10
ХемијаАконтролни задатак4. 11. 2020.1/11
МатематикаАписмени задатак9. 11. 2020.2/11
МатематикаБписмени задатак10. 11. 2020.2/11
Српски језик и књижевностАконтролни задатак17. 11. 2020.3/11
ФизикаБконтролни задатак26. 11. 2020.4/11
ФизикаАконтролни задатак1. 12. 2020.1/12
Енглески језикАписмени задатак3. 12. 2020.1/12
ХемијаБконтролни задатак4. 12. 2020.1/12
Енглески језикБписмени задатак8. 12. 2020.2/12
ХемијаАконтролни задатак9. 12. 2020.2/12
МатематикаАконтролни задатак11. 12. 2020.2/12
МатематикаБконтролни задатак14. 12. 2020.3/12
Француски језикБписмени задатак16. 12. 2020.3/12
Француски језикАписмени задатак21. 12. 2020.4/12
Српски језик и књижевностБписмени задатак22. 12. 2020.4/12
ФизикаАконтролни задатак14. 1. 2021.3/01
ФизикаБконтролни задатак19. 1. 2021.4/01
ХемијаАконтролни задатак20. 1. 2021.4/01
МатематикаАписмени задатак21. 1. 2021.4/01
МатематикаБписмени задатак22. 1. 2021.4/01
ХемијаБконтролни задатак27. 1. 2021.5/01

Разред и одељење: 7/3

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецу
БиологијаБиницијални тест11. 9. 2020.2/09
ИсторијаАписмена вежба16. 9. 2020.3/09
БиологијаАиницијални тест16. 9. 2020.3/09
ИсторијаБписмена вежба21. 9. 2020.4/09
МатематикаАконтролни задатак28. 9. 2020.5/09
ХемијаБконтролни задатак29. 9. 2020.5/09
ФизикаАконтролни задатак30. 9. 2020.5/09
МатематикаБконтролни задатак1. 10. 2020.1/10
ФизикаБконтролни задатак5. 10. 2020.2/10
ХемијаАконтролни задатак6. 10. 2020.2/10
Француски језикБконтролни задатак19. 10. 2020.4/10
Српски језик и књижевностАписмени задатак20. 10. 2020.4/10
Француски језикАконтролни задатак22. 10. 2020.4/10
ХемијаБконтролни задатак29. 10. 2020.5/10
ХемијаАконтролни задатак3. 11. 2020.1/11
МатематикаБписмени задатак4. 11. 2020.1/11
МатематикаАписмени задатак5. 11. 2020.1/11
Српски језик и књижевностБконтролни задатак10. 11. 2020.2/11
ФизикаАконтролни задатак25. 11. 2020.4/11
ФизикаБконтролни задатак30. 11. 2020.5/11
Енглески језикБписмени задатак2. 12. 2020.1/12
МатематикаАконтролни задатак3. 12. 2020.1/12
Српски језик и књижевностАконтролни задатак7. 12. 2020.2/12
ХемијаБконтролни задатак8. 12. 2020.2/12
Енглески језикАписмени задатак9. 12. 2020.2/12
МатематикаБконтролни задатак10. 12. 2020.2/12
ХемијаАконтролни задатак15. 12. 2020.3/12
Српски језик и књижевностБписмени задатак16. 12. 2020.3/12
Француски језикАписмени задатак21. 12. 2020.4/12
Француски језикБписмени задатак24. 12. 2020.4/12
ФизикаБконтролни задатак13. 1. 2021.3/01
МатематикаБписмени задатак15. 1. 2021.3/01
ФизикаАконтролни задатак18. 1. 2021.4/01
ХемијаБконтролни задатак21. 1. 2021.4/01
ХемијаАконтролни задатак26. 1. 2021.5/01

Разред и одељење: 7/4

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецу
Српски језик и књижевностБ иницијални тест8. 9. 2020.2/09
ХемијаА контролни задатак30. 9. 2020.5/09
Физика Бконтролни задатак1. 10. 2020.1/10
Хемија Бконтролни задатак5. 10. 2020.2/10
Физика Аконтролни задатак6. 10. 2020.2/10
Математика Аконтролни задатак12. 10. 2020.3/10
Математика Бконтролни задатак15. 10. 2020.3/10
Српски језик и књижевност Аписмени задатак20. 10. 2020.4/10
Француски језик Бконтролни задатак27. 10. 2020.5/10
Хемија Аконтролни задатак28. 10. 2020.5/10
Хемија Бконтролни задатак4. 11. 2020.1/11
Математика Бписмени задатак6. 11. 2020.1/11
Математика Аписмени задатак9. 11. 2020.2/11
Српски језик и књижевност Бконтролни задатак16. 11. 2020.3/11
ФизикаБ контролни задатак24. 11. 2020.4/11
Енглески језик Бписмени задатак30. 11. 2020.5/11
Физика Аконтролни задатак1. 12. 2020.1/12
Енглески језик Аписмени задатак3. 12. 2020.1/12
Хемија Аконтролни задатак7. 12. 2020.2/12
Математика Бконтролни задатак10. 12. 2020.2/12
Математика Аконтролни задатак11. 12. 2020.2/12
Хемија Бконтролни задатак14. 12. 2020.3/12
Француски језик Аписмени задатак15. 12. 2020.3/12
Хемија Бконтролни задатак18. 12. 2020.3/12
Француски језик Аписмени задатак18. 12. 2020.3/12
Српски језик и књижевност Аписмени задатак21. 12. 2020.4/12
Хемија Бконтролни задатак25. 12. 2020.4/12
Физика Аконтролни задатак14. 1. 2021.3/01
Физика Бконтролни задатак19. 1. 2021.4/01
Математика Аписмени задатак21. 1. 2021.4/01
Математика Бписмени задатак22. 1. 2021.4/01

Разред и одељење: 8/1

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецу
БиологијаБ иницијални тест9. 9. 2020.2/09
Биологија Аиницијални тест14. 9. 2020.3/09
Историја Аписмена вежба18. 9. 2020.3/09
Историја Бписмена вежба21. 9. 2020.4/09
Математика Бконтролни задатак29. 9. 2020.5/09
Физика Аконтролни задатак30. 9. 2020.5/09
Математика Аконтролни задатак30. 9. 2020.5/09
Хемија Бконтролни задатак1. 10. 2020.1/10
Физика Бконтролни задатак5. 10. 2020.2/10
Српски језик и књижевност Бписмени задатак7. 10. 2020.2/10
Српски језик и књижевност Аписмени задатак8. 10. 2020.2/10
Хемија Аконтролни задатак8. 10. 2020.2/10
Француски језик Бконтролни задатак19. 10. 2020.4/10
Српски језик и књижевност Аконтролни задатак22. 10. 2020.4/10
Српски језик и књижевност Бконтролни задатак23. 10. 2020.4/10
Француски језик Аконтролни задатак26. 10. 2020.5/10
Хемија Бконтролни задатак27. 10. 2020.5/10
Математика Аписмени задатак28. 10. 2020.5/10
Математика Бписмени задатак29. 10. 2020.5/10
Хемија Аконтролни задатак3. 11. 2020.1/11
Физика Аконтролни задатак9. 11. 2020.2/11
Физика Бконтролни задатак18. 11. 2020.3/11
Математика Аконтролни задатак23. 11. 2020.4/11
Математика Бконтролни задатак24. 11. 2020.4/11
Српски језик и књижевност Аконтролни задатак25. 11. 2020.4/11
Српски језик и књижевностА писмени задатак3. 12. 2020.1/12
Српски језик и књижевност Бписмени задатак4. 12. 2020.1/12
Енглески језик Бписмени задатак8. 12. 2020.2/12
Математика Аконтролни задатак15. 12. 2020.3/12
Математика Бконтролни задатак16. 12. 2020.3/12
Француски језик Бписмени задатак25. 12. 2020.4/12
Француски језик Аписмени задатак28. 12. 2020.5/12
Математика Бписмени задатак13. 1. 2021.3/01
Математика Аписмени задатак14. 1. 2021.3/01

Разред и одељење: 8/2

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецу
Српски језик и књижевност Биницијални тест7. 9. 2020.2/09
Биологија Аиницијални тест8. 9. 2020.2/09
Биологија Биницијални тест15. 9. 2020.3/09
Историја Бписмена вежба17. 9. 2020.3/09
Историја Аписмена вежба22. 9. 2020.4/09
Физика Бконтролни задатак29. 9. 2020.5/09
Математика Бконтролни задатак1. 10. 2020.1/10
Хемија Аконтролни задатак2. 10. 2020.1/10
Хемија Бконтролни задатак5. 10. 2020.2/10
Физика Аконтролни задатак6. 10. 2020.2/10
Математика Аконтролни задатак12. 10. 2020.3/10
Српски језик и књижевност Бписмени задатак13. 10. 2020.3/10
Француски језик Бконтролни задатак19. 10. 2020.4/10
Математика Бписмени задатак21. 10. 2020.4/10
Математика Аписмени задатак22. 10. 2020.4/10
Хемија Аконтролни задатак30. 10. 2020.5/10
Хемија Бконтролни задатак2. 11. 2020.1/11
Физика Аконтролни задатак17. 11. 2020.3/11
Физика Бконтролни задатак20. 11. 2020.3/11
Математика Аконтролни задатак27. 11. 2020.4/11
Математика Бконтролни задатак30. 11. 2020.5/11
Српски језик и књижевност Аписмени задатак1. 12. 2020.1/12
Енглески језик Аписмени задатак9. 12. 2020.2/12
Француски језик Аписмени задатак21. 12. 2020.4/12
Француски језик Бписмени задатак24. 12. 2020.4/12
Српски језик и књижевност Бконтролни задатак19. 1. 2021.4/01
Српски језик и књижевност Аконтролни задатак20. 1. 2021.4/01
Математика Бписмени задатак21. 1. 2021.4/01
Математика Аписмени задатак22. 1. 2021.4/01

Разред и одељење: 8/3

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецу
Биологија Биницијални тест11. 9. 2020.2/09
Биологија Аиницијални тест14. 9. 2020.3/09
Историја Аписмена вежба18. 9. 2020.3/09
Историја Бписмена вежба21. 9. 2020.4/09
Математика Бконтролни задатак29. 9. 2020.5/09
Математика Аконтролни задатак30. 9. 2020.5/09
Физика Аконтролни задатак30. 9. 2020.5/09
Хемија Бконтролни задатак1. 10. 2020.1/10
Физика Бконтролни задатак5. 10. 2020.2/10
Хемија Аконтролни задатак6. 10. 2020.2/10
Српски језик и књижевност Бписмени задатак7. 10. 2020.2/10
Српски језик и књижевност Аписмени задатак8. 10. 2020.2/10
Француски језик Бконтролни задатак21. 10. 2020.4/10
Српски језик и књижевност Аконтролни задатак22. 10. 2020.4/10
Српски језик и књижевност Бконтролни задатак23. 10. 2020.4/10
Математика Аписмени задатак26. 10. 2020.5/10
ХемијаБ контролни задатак27. 10. 2020.5/10
Француски језик Аконтролни задатак28. 10. 2020.5/10
Математика Бписмени задатак29. 10. 2020.5/10
Хемија Аконтролни задатак3. 11. 2020.1/11
Физика Аконтролни задатак9. 11. 2020.2/11
Физика Бконтролни задатак18. 11. 2020.3/11
Математика Бконтролни задатак24. 11. 2020.4/11
Математика Аконтролни задатак25. 11. 2020.4/11
Српски језик и књижевност Бконтролни задатак26. 11. 2020.4/11
Српски језик и књижевност Аписмени задатак3. 12. 2020.1/12
Српски језик и књижевност Бписмени задатак4. 12. 2020.1/12
Енглески језик Бписмени задатак8. 12. 2020.2/12
Математика Аконтролни задатак15. 12. 2020.3/12
Математика Бконтролни задатак16. 12. 2020.3/12
Француски језик Бписмени задатак18. 12. 2020.3/12
Француски језик Аписмени задатак25. 12. 2020.4/12
Математика Бписмени задатак13. 1. 2021.3/01
Математика Аписмени задатак14. 1. 2021.3/01

Разред и одељење: 8/4

ПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецу
Српски језик и књижевностБ иницијални тест7. 9. 2020.2/09
Биологија Аиницијални тест8. 9. 2020.2/09
Биологија Биницијални тест15. 9. 2020.3/09
Историја Бписмена вежба17. 9. 2020.3/09
Историја Аписмена вежба22. 9. 2020.4/09
Физика Бконтролни задатак29. 9. 2020.5/09
Математика Аконтролни задатак30. 9. 2020.5/09
Математика Бконтролни задатак1. 10. 2020.1/10
Физика Аконтролни задатак2. 10. 2020.1/10
Хемија Бконтролни задатак5. 10. 2020.2/10
Српски језик и књижевност Бписмени задатак9. 10. 2020.2/10
Хемија Аконтролни задатак12. 10. 2020.3/10
Француски језик Бконтролни задатак19. 10. 2020.4/10
Математика Бписмени задатак21. 10. 2020.4/10
Математика Аписмени задатак22. 10. 2020.4/10
Хемија Аконтролни задатак28. 10. 2020.5/10
ХемијаБ контролни задатак2. 11. 2020.1/11
Физика Аконтролни задатак17. 11. 2020.3/11
Физика Бконтролни задатак20. 11. 2020.3/11
Математика Аконтролни задатак27. 11. 2020.4/11
Математика Бконтролни задатак30. 11. 2020.5/11
Српски језик и књижевност Аписмени задатак1. 12. 2020.1/12
Енглески језик Бписмени задатак8. 12. 2020.2/12
Француски језик Аписмени задатак21. 12. 2020.4/12
Француски језик Бписмени задатак28. 12. 2020.5/12
Српски језик и књижевност Бконтролни задатак19. 1. 2021.4/01
Српски језик и књижевност Аконтролни задатак20. 1. 2021.4/01
Математика Бписмени задатак21. 1. 2021.4/01
Математика Аписмени задатак22. 1. 2021.4/01
🔥908