Распоред писмених провера знања у првом циклусу основног образовања и васпитања

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ПРВИ РАЗРЕДИ

наставни предметврстасадржајнедеља у месецу
математикаписмена вежбаПредмети у простору3/09
свет око насписмена вежбаШкола5/09
математикаписмена вежбаГеометрија2/10
свет око насписмена вежбаНасеље3/10
математикаписмена вежбаБројеви 1,2,3,4 и 52/11
свет око насписмена вежбаЈа, породица дом2/12
српски језикписмена вежбаЧитами и пишемо штампана слова4/12
математикаписмена вежбаПисање и читање бројева4/12
свет око насписмена вежбаСналажење у времену3/01

ДРУГИ РАЗРЕД

наставни предметврстасадржајнедеља у месецу
математикаписмена вежбаСабирање и одузимање до 1004/09
математикаписмена вежбаСвојства сабирања и одузимања3/10
српски језикписмена вежбаДиктат4/10
математикаписмена вежбаРимске цифре, писање бројева5/10
српски језикписмена вежбаРеченице према значењу  и облику2/11
математикаписмена вежбаГеометријске линије4/11
српски језикписмена вежбаИменице ( властите и заједничке)2/12
математикаписмена вежбаМножење бројевима 0,1,2,3,4,5,104/12

ТРЕЋИ РАЗРЕД

наставни предметврстасадржајнедеља у месецу
српски језикписмена вежбаименице2/10
математикаписмена вежбаБројеви до 1000 Сабирање и одузимање Римске цифре3/10
математикаписмена вежбаСабирање и одузимање5/10
природа и друштвеописмена вежбаНаш крај5/10
српски језикписмена вежбаПридеви3/11
математикаписмена вежбаСабирање и одузимање3/11
природа и друштвописмена вежбаПрошлост. Временске одредницe4/11
српски језикписмена вежбаПравописна вежба3/12
математикаписмена вежбаМножење и дељење двоцифреног броја једноцифреним2/12
математикаписмена вежбаМножење и дељење троцифреног броја једноцифреним4/12
српски језикписмена вежбаГлаголи5/01
математикаписмена вежбаПраве и углови3/01

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

наставни предметврстасадржајнедеља у месецу
српски језикписмени задатакПрви школски писмени задатак3/10
математикаконтролни задатак
Скуп природних бројева
2/10
природа и друштвеоконтролни задатакСрбија, наша домовина3/10
српски језикписмена вежбаЛичне заједнице1/11
српски језикписмена вежбаПридеви5/11
математикаписмени задатакПрви писмени задатак1/11
математикаконтролни задатакИзрачунавање површине 3/11
природа и друштвоконтролни задатакБиљни и животињски свет2/12
српски језикписмени задатакДруги писмени задатак3/12
српски језикписмена вежбаГлаголи4/12
математикаписмени задатакДруги писмени задатак5/12
математикаконтролни задатакПовршина квадра и комба5/01
српски језикконтролни задатакБројеви4/01
🔥250