Семинар УСПЕШНО УПРАВЉАЊЕ ОДЕЉЕЊЕМ

У суботу, 16.12.2017. у нашој школи одржан је семинар „ УСПЕШНО УПРАВЉАЊЕ ОДЕЉЕЊЕМ ( ПРИНЦИПИ И ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОЗИТИВНЕ РАДНЕ АТМОСФЕРЕ) који је похађало 28 наставника.

Наставници су стекли додатна  знања и вештине које подстичу  успешније управљање одељењем,  кроз планирање наставе и примену метода и техника рада које подразумевају индивидуализовани приступ и доприносе позитивној радној атмосфери у учионици.

Учешћем у радионицама, наставници  су се упознали са примерима вежби за развој  концентрације и меморије, фокусирање пажње  ученика  и  занимљивим примерима рад на различитим часовима.

Садржаји семинара и  примењене методе и технике у радионоцама  омогућавају наставницима да  подигну  ниво заинтересованости и мотивације ученика и да примене одређене садржаја  у  више предмета ( нпр. на ЧОС се обрађује тема здрави стилови живота и прикупљају подаци од ученика у вези са темом, а онда се  добијени подаци користе у часовима математике , информатике- прављење графикона и табела, израчунавње процената и сл,  биологије, физичког и здравственог вапитања)

Атмосфера на семинару је била пријатна и радна.

🔥115