Тематски дан – Св Сава-српски просветитељ

У суботу 27. јануара реализован је тематски дан – Св Сава-српски просветитељ.

Заједнички циљ ученика и наставника је подстицање и развијање интересовања за традиционалне вредности и значај и значење Св.Саве у прошлости, садашњости и будућности.

🔥46