Угледни час – Природне карактеристике Србије

У уторак 17. октобра у одељењу 4/1 учитељица Гордана Илић реализовала је са ученицима угледни час – Природне карактеристике Србије.

Час је почео игровном активношћу ученици су извлачили папире са исписаним стиховима и питалицама о рекама, планинама, домовини и националним парковима. Задатак им је био да наком прочитаних стихова, размисле о коме и чему се говори у стиховима и питалицама, a потом на карти да нађу место на коме се налазе ознаке за дате појмове. Ти појмови су називи група. Имали смо четири групе: Реке, Планине, Домовина и Национални паркови.

Ha клупи свака група је има географску карту на којој су се оријентисали и тражили задате појмове, а наравно користили су и приликом презентовања групе.

У раду су користити технику „Грозд“. Ha центру А4 папира исцртан je круг у који је свака група уписала појам који су на основу стихова или питалица одгонетали. Из тог круга гранају се други који асоцирају на појам, из њих нови, све оно што их повезује, од градова, назива планина, климе, биљног и животињског света, вода-текућих и стајаћих, националних паркова и географских појмова у њиховом окружењу наше домовине Србије.

🔥68