УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

УПИС  ДЕЦЕ  У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД  ПОЧИЊЕ 2. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО ПОПУЊЕНОСТИ  КАПАЦИТЕТА ШКОЛЕ.  УПИС ДЕЦЕ СЕ ВРШИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА КОД СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ У ВРЕМЕНУ ОД 8.00 ДО 15.00 ЧАСОВА, А КОД ПЕДАГОШКО- ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ ОД 15.00 ДО 18.00 ЧАСОВА.

УПИСУЈУ СЕ  У ПРВИ РАЗРЕД ДЕЦА РОЂЕНА 2011.ГОДИНЕ И  РОЂЕНА У ЈАНУАРУ И ФЕБРУАРУ 2012.ГОДИНЕ.

ДОКУМЕНАТА КОЈА РОДИТЕЉИ ИЛИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ МОРАЈУ ПРИЛОЖИТИ ПРИ УПИСУ ДЕТЕТА СУ СЛЕДЕЋА:

КОПИЈА ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ДЕТЕТА; УВЕРЕЊЕ О ЗАВРШЕНОМ ПРИПРЕМНОМ ПРЕДШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ ИЛИ ПОТВРДУ О ПОХАЂАЊУ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА; ПОТВРДУ ЛЕКАРА ДА ЈЕ ДЕТЕ СПОСОБНО ЗА УПИС  У ПРВИ РАЗРЕД ( ДОМА ЗДРАВЉА ЖЕЛЕЗНИК ИЛИ ДОМА ЗДРАВЉА ГДЕ СЕ ДЕТЕ ВОДИ); И КОПИЈУ ПРИЈАВЕ  АДРЕСЕ СТАНОВАЊА ДЕТЕТА.

ЗА ДЕЦУ ПОД СТАРАТЕЉСТВОМ ПРИЛОЖИТИ КОПИЈУ СУДСКЕ ПРЕСУДЕ ИЛИ  РЕШЕЊА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА.

ПРИЛИКОМ УПИСА ДЕТЕТА ЗАКАЗУЈЕ СЕ ТЕСТИРАЊЕ КОД ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА ИЛИ ПЕДАГОГА, ПРЕМА СЛОБОДНИМ ТЕРМИНИМА.

 ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД  МОГУ СЕ ПРИЈАВИТИ И ДЕЦА РОЂЕНА У ПЕРИОДУ МАРТ – АВГУСТ 2012.ГОДИНЕ, ОДНОСНО ЗА ПРЕВРЕМЕНИ УПИС У ШКОЛУ.

ОД ПОТРЕБНИХ ДОКУМЕНАТА ЗА ПРЕВРЕМЕНИ УПИС ДЕТЕТА ТРЕБА ДОСТАВИТИ СВА ПОМЕНУТА ДОКУМЕНТА, КАО ЗА РЕДОВАН УПИС ДЕТЕТА У ШКОЛУ. ТЕСТИРАЊЕ ОВЕ ДЕЦЕ ВРШИЋЕ СЕ ПРЕМА РАСПОРЕДУ КОЈИ ДАЈЕ ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА.

У ШКОЛИ ЋЕ И ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАН ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК. ПРИЈАВА ЗА БОРАВАК СЕ ВРШИ КОД ПСИХОЛОГА/ПЕДАГОГА ШКОЛЕ ПРИЛИКОМ ТЕСТИРАЊА ДЕЦЕ. РОДИТЕЉИ, ИЛИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ СУ ДУЖНИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ЗА ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ДЕТЕТА ПРИЛОЖЕ И ДОКАЗ О ЗАПОСЛЕЊУ: КОПИЈУ ИЗВОДА ОБРАСЦА  М4, ОДНОСНО РАДНЕ КЊИЖИЦЕ, ИЛИ ПОТВРДУ ПОСЛОДАВЦА.

🔥479