Упознавање родитеља, ученика и запослених са нивоима насиља

ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ из 2017. године. наставља чланом 41. да регулише забрану сваке врсте насиља и дискриминације у школи.

У ПРИРУЧНИКУ за примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, који се примењује од 2009. године, одређени су појмови насиља, злостављања и занемаривања и, између осталог, одређени и нивои насиља.

Насиље је дефинисано као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног, вербалног или невербалног, понашања које за последицу има стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства ученика.

Овога се ваља подсетити у времену када се врло често насилни поступак према другу/другарици правда са ”шалио сам се”. Нажалост, границе насилништва а и врсте насиља су све шире и разноврсније. А очигледно смо заборавили и шта јесте шала, шта значи истински се шалити.

У табели су приказани нивои реаговања и различити облици насиља. У зависности од интензитета, учесталости и последица које насиље оставља, поједини облици се понављају на више различитих нивоа.

 

ПРВИ НИВО

Ове облике насиља решава самостално наставник или одељењски старешина у оквиру саветодавно-васпитног рада са децом – појединцима, групама и одељењем. Може користити и подршку вршњачког тима и вршњачких едукатора.

 

Физичко насиље Емоционално

/психичко насиље

Социјално насиље Сексуално насиље и злоупотреба Насиље злоупотребом информационих технологија
ударање чврга, гурање,

штипање, гребање,

гађање,

чупање,

уједање, саплитање, шутирање, прљање, уништавање ствари….

исмејавање, омаловажавање, оговарање, вређање,

ругање,

називање погрдним именима, псовање, етикетирање, имитирање, „прозивање“….

добацивање, подсмевање, игнорисање, искључивање из групе или фаворизовање на основу социјалног статуса, националности, верске припадности, насилно дисциплиновање, ширење гласина… добацивање, псовање, ласцивни коментари, ширење прича, етикетирање, сексуално додиривање, гестакулација… узнемиравање, „зивкање“,

слање узнемиравајућих порука

СМС-ом,

ММС-ом, п

утем веб-сајта

 

 

ДРУГИ НИВО

У решавању ових облика насиља, наставник/одељењски старешина укључује школски Тим за зштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања тј. унутрашњу заштитну мрежу.

 

Физичко насиље Емоционално

/психичко насиље

Социјално насиље Сексуално насиље и злоупотреба Насиље злоупотребом информационих технологија
шамарање,

ударање,

гажење,

цепање одела, „шутке“, затварање, пљување, отимање и уништавање имовине, измицање столице, чупање за уши и косу…..

 

уцењивање, претње, неправедно кажњавање,

забрана комуницирања, искључивање, одбацивање, манипулисање…..

сплеткарење, игнорисање, неукључивљње, неприхватање, манипулисање, експлоатација, национализам…. сексуално додиривање, показивање порнографског материјала, показивање интимних делова тела,

свлачење…..

огласи, клипови, блогови, злоупотреба форума и четовања, снимање камером појединаца против њихове воље,

снимање камером насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика…

 

ТРЕЋИ НИВО

Ако ученици чине или трпе неки од следећих облика насиља, обавезно је укључивање других институција, односно активирање спољашње заштитне мреже.

 

Физичко насиље Емоционално

/психичко насиље

Социјално насиље Сексуално насиље и злоупотреба Насиље злоупотребом информационих технологија
туча, дављење, бацање, проузроковање опекотина, ускраћивање хране и сна, излагање ниским температурама, напад оружјем…. застрашивање, уцењивање, рекетирање, ограничавање кретања, навођење на коришћење психоактивних супстанци, укључивање у секте, занемаривање…. претње, изолација, одбацивање, терор групе над појединцем/групом, дискриминација, организовање отворених група(кланова), национализам, расизам завођење од стране одраслих, подвођење, злоупотреба положаја, навођење, изнуђивање, принуда на сексуални чин, силовање, инцест… снимање насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика, дечија порнографија…

 

Размишљајмо о садржини ових табела и будимо свесни на које све начине повређујемо друге због сопствене огрубелости на агресију.

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања наше школе, моли родитеље и ученике и све запослене у школи, да у име благостања свих и заједничким трудом дођемо до ”нулте фрустрације на толеранцију”. То изледа тешко достижно али није немогуће.

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Упознавање родитеља, ученика и запослених са нивоима насиља

🔥450