Ученички парламент

План рада Ученичког парламента за школску 2018/2019. годину

Ученички парламент[1] ради на основу Пословника о раду Ученичког парламента из 2004. године. Њега на основу Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника чл. 1 чине по два представника ученика сваког одељења VII и VIII разреда. План рада подложан је проширивању и обогаћивању у току школске године на иницијативу неког од ученика представника или на предлог неког школског тима или актива.

Планиране активности којима ће се УП бавити током школске 2018/2019. године:

 • Упознавање са правима детета на основу Конвенције Организације Уједињених Нација, чија је потписница и Република Србија
 • Укључивање ученика са посебним потребама у рад УП
 • Организација информативних кампања о насиљу, злостављању и занемаривању
 • Упознавање са активностима плана за ШРП-а за текућу шк. год, при чему је наставник координатор руководилац активности за осмишљавање изгледа огласне табле са текућим садржајима за ученике и наставнике и ажурирање њеног садржаја
 • Упознавање са актуелним планом о остваривању инклузивног образовања (упознавање појма инклузивне наставе, упознавање са актуелним планом наше школе о инклузивној настави)
 • Организовање кампања на једну од тема болести зависности
 • Бирање наставника са титулом најбољег наставника текуће године на основу договорених критеријума
 • Планирање активности на уређењу школе и школског дворишта
 • Избор најбољег ученика полугодишта (не на основу успеха већ дела)
 • Рад на развијању толеранције између ученика и наставника
 • Сарадња са владиним и невладиним сектором и општином
 • Заступање интереса ученика у дефинисању процедура извештавања ученика и родитеља о ученичким постигнућима у складу са правилником о оцењивању
 • Сарадња са управом школе по питању организације излета, екскурзија, Новогодишње журке и Матурске вечери
 • Сарадња са још једним УП на територији града Београда
 • Посета Дому надродне скупштине, Председништву, згради ГО Чукарице, згради Градске скупштине
 • Разно: упознавање и остваривање појединих права ученика на нивоу школе по различитим темама (нпр. упознавање ученика са њиховим правима и обавезама као и раду на њиховом остваривању, позив за наставника, директора, психолога, педагога или ученика, питања и предлози УП).

 

[1] У даљем тексту ЂП

 

Списак представника у Ученичком парламенту за 2018/2019. шк. год.

7/1 Анастасија Делић
Филип Кнежевић
7/2 Петра Стошић
Виктор

Раичевић

7/3 Анђела Станковић
Ђорђе Милосављевић
7/4 Анђела Спалевић
Стефан  Вучић
8/1 Стефан Нојић
Димитрије Јанковић
8/2 Никола Арсић
Ђорђе Андрејић
8/3 Елена Нешовић
Бојана Милошевић
8/4 Алекса Павићевић
Лазар Ђулчић

 

🔥580