УЧЕШЋЕ НАШЕ ШКОЛЕ У ПРОЈЕКТИМА

Plastic letters of alphabet on white background

Три пројекта Завода за унапређење образовања и васпитања и Министарства просвете РС, у којима је учествовала наша школа, резултирала су вредним радовима објављеним у првом полугодишту школске 2016/17. године,

Истраживање у склопу пројекта под називом ”Креирање протокола за процену едукативних потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних образовних програма”, који је одобрен и финансиран од стране Министарства просвете РС  а оствариван током периода 2012/13 – 2014/15., делом је вођено у ОШ ”Стефан Дечански” (тада ОШ ”Владимир Назор”).  Део истраживачких података прикупљених у нашој школи обрађен је у склопу докторске дисертације Наташе Буха, асистента Универзитета у Београду – Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију под називом ”Вербални и невербални аспекти егзекутивних функција код деце са сметњама у учењу”, која је одбрањена септембра 2016. године. Из три године сарадње на овом пројекту школа је имала вишеструке користи: две генерације млађих разреда су тестиране ACADIA тестом развојних способности, вршена је индивидуална процена егзекутивних функција код деце чији су родитељи дали писмено одобрење, вршена је процена читања и анализа рукописа – детекција дисграфичности. Заинтересовани родитељи имали су прилику да стекну увид у квлитативне резултате процене свог детета и били саветовани о могућој подршци детету, уколико је процењено да је потребна.

Друга два пројекта, која су се бавила осмишљавањем и увођењем образовне подршке за даровите ученике у старијим разредима основне школе, резултирала су монографијом Образовање ученика изузетних способности: научне основе и смернице за  школску праксу, ауторки Ане Алтарас Димитријевић и Сање Татић Јаневски, која је изашла такође почетком школске 2016/17. године. Ради се о пројектима Завода за унапређење образовања и васпитања План за подстицање ученика са изузетним способностима у оквиру сарадње школе и специјализованих институција (током школске 2012/13.) и Подршка школама у припреми и спровођењу индивидуализованог начина рада с ученицима изузетних способности (2013/14.). У њима су учествовали наставници и стручни сарадници из једанаест основних школа са територије Београда, између осталих и наше. Наведена монографија садржи ”конкретна упутства и препоруке за препознавање ученика изузетних способности у нашем образовном систему као и за планирање индивидуализованог начина рада са њима” (из рецензије проф. др Б. Богуновић).

Учествовањем у оваквим пројектима, ОШ ”Стефан Дечански” доприноси развијању конкретне примене идеја инклузивног образовања у образовни систем наше земље.

Педагог школе, Гордана Матијевић

Психолог школе, Милка Судимац

🔥246