Јавна набавка за електричну струју

јавна

Поштовани,

У прилогу достављам документацију за поступак ЈН електричне енергије и то:

  1. Одлуку о покретању поступка
  2. Решење о именовању службеника за спровођење поступка
  3. Изјаву службеника да није у сукобу интереса
  4. Позив за подношење понуда
  5. Конкурсну документацију

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављују се на вашој њеб страници.

Објава на Порталу јавних набавки је извршена.

Рок за подношење понуда је 19.05.2020. до 13 часова. Отварање понуда је истог дана са почетком у 13.30 часова.

🔥100