ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 05/16 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ

Позив за подношенје понуда за јавну набавку 5/2016 Конкурсна документација за јавну набавку 5/2016 Извештај о стручној оцени понуда 5/2016 Одлука о заклјученом оквирном споразуму […]

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 04/16 – УСЛУГЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 2016. / 2017. ГОДИНЕ

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности 4/2016 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 4/2016 Уговор за јавну набавку мале вредности 4/2016