Полагање DELF испита

И ове школске године су сви наши пријављени ученици положили успешно DELF испит којим се процењује знање француског језика и добија међународно призната диплома. DELF […]

Луткарско драмске игре у нашој школи и учионици

Луткарско -драмским играма дете се пре свега васпитава на креативан и подстицајан начин.Када ученика усмеравамо уметничким средствима развијамо код њега осећај колективног духа.Коришћењем лутке као […]