Пилот пројекат „2000 дигиталних учионица“

На иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање обаразовања и васпитања реализовало је пројекат „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника […]