ОГЛЕДНИ ЧАС НА ЧАСУ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА – ТЕХНИКА СПРИНТЕРСКОГ ТРЧАЊА

На часу физичког и здравственог васпитања, у  циљу повезивања наставних садржаја и усавршавања наставе, у одељењу 6/1 је организован огледни час. Овај час је подразумевао […]

Тим за заштиту од ДНЗЗ

Чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостaвљања и занемаривања Анита Пирнат, наставница  (руководилац Тима) Душица Максимовић, наставница ( записничар) Зоран Станковић, наставник Брена Ћалдовић, […]