Волим француски

У четвртак, 30. септембра, нашу школу су посетили Franck Hiddinga, аташе за сарадњу за француски језик  и Alexandra Maljean, координаторка за двојезичну наставу и промоцију француског језика. Овом приликом смо се уживо упознали […]

Пилот пројекат „2000 дигиталних учионица“

На иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање обаразовања и васпитања реализовало је пројекат „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника […]