РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА 2018/2019

НЕПАРНА  СМЕНА                        РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА 2018/2019           ПАРНА СМЕНА ПОНЕДЕЉАК ПОНЕДЕЉАК 1. Борка Вујичин 1. Надежда Спасојевић 2. Љубица Стевановић 2. Слађанка Илић 3. Иванка Бошковић 3. […]

Екскурзије, наставе у природи, излети и полудневни излети 2018/2019

На основу  дефинисане маршуте, ученици уз помоћ наставника, пре екскурзије, припремају кратке реферате  о објектима  или крајевима кроз које се пролази. Ове информације може да […]

Продужени боравак

Постојање продуженог боравка у школи је од великог значаја за децу и родитеље. Родитељи су због савременог начина живота веома заинтересовани за овакав вид рада, […]