Закони и правилници

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНОЈ, ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА, И ОБАВЉАЊЕ ДРУШТВЕНО – КОРИСНОГ РАДА, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И […]