Екскурзије, наставе у природи, излети и полудневни излети 2018/2019

На основу  дефинисане маршуте, ученици уз помоћ наставника, пре екскурзије, припремају кратке реферате  о објектима  или крајевима кроз које се пролази. Ове информације може да […]