Запослени

Директор школе Душица Буквић
Администрација школе
Секретар школе Јасенка Станковић
Шеф рачуноводства Марко Јовановић
Административно-књиговодствени радник Александар Васиљевић
Стручни сарадници
Педагог  Гордана Матијевић
Психолог Милка Судимац
Библиотекар Роксанда Игњатовић
Педагошки асистент Јелена Синани
Наставно особље
Професор разредне наставе Ана Вељковић
Професор разредне наставе Ангелина Божић
Наставник разредне наставе Брена Ћалдовић
Професор разредне наставе Гордана Илић
Професор разредне наставе Душица Маринковић
Професор разредне наставе Иванка Бошковић
Професор разредне наставе Лана Костић
Наставник разредне наставе Љубица Стевановић
Наставник разредне наставе Маријана Поповић
Професор разредне наставе Марина Праизовић
Наставник разредне наставе Милева Ћурчић
Наставник разредне наставе Милица Рајић
Професор разредне наставе Нада Сарић
Професор разредне наставе Надежда Спасојевић
Професор разредне наставе Славица Симић
Наставник разредне наставе Слађанка Илић
Професор разредне наставе Снежана Којић
Професор разредне наставе Мирјана Вишекруна Марковић
Продужени боравак
Професор разредне наставе Јована Пантић
Професор разредне наставе Жељка Стојанов
Предметна настава
Професор српског језика Јелена Драговић
Професор српског језика Борка Вујичин
Професор српског језика Марија Праизовић
Професор српског језика Љиљана Шарац
Професор енглеског језика Душица Максимовић
Професор енглеског језика Јелена Јовановић
Професор енглеског језика Кристина Мишевић Мраовић
Професор енглеског језика Сања Ђорђевић
Професор француског језика Миланка Гачевић
Професор француског језика Слађана Јовичић
Професор математике и информатике Александра Томић-Анђелковић
Професор математике и информатике Душица Васиљевић
Професор математике и информатике Александра Божић
Професор математике Марија Рабреновић
Професор физике Наташа Костић
Професор ТиИО Весна Лукић
Професор ТиИО Наташа Крстић Спасојевић
Професор ТиИО Сузана Крстић
Професор хемије Анита Пирнат
Професор биологије Славица Гвоздић
Професор биологије Слађана Јоксимовић
Професор географије Драганa Ђорђевић
Професор географије Миљан Мићуновић
Професор историје Љиљана Марковић
Професор историје Марина Стефановић
Професор физичког васпитања Бојан Ћурувија
Професор физичког васпитања Војислав Томић
Професор физичког васпитања Зоран Станковић
Професор музичке културе Александра Елезовић
Професор ликовне културе Габријела Вујић
Вероучитеља православне веронауке Софија Ковачевић
Вероучитеља православне веронауке Мирослав Тазић
Вероучитељ исламске веронауке Скендер Скендери
Техничко особље
спремачица Биљана Војиновић
спремачица Весна Лукић
спремачица Весна Мутић
спремачица Данијела Радојевић
спремачица Данијела Ценић
спремачица Јелена Николић
спремачица Јелена Пејковић
спремачица Љиљана Обрадовић
спремачица Месуда Драгутиновић
спремачица Мирјана Мићић
домар школе Радоје Јовановић
🔥1.5 K