Запослени

Директор школе   Душица Буквић
Помоћник директора Гордана Станковић
Администрација школе              
 
Секретар школе Јасенка Станковић
Шеф рачуноводства Марко Јовановић
Административно-књиговодствени радник    Александар Васиљевић
Стручни сарадници       
 
Педагог Гордана Станковић
Педагог Бојана Младеновић
Психолог   Милка Судимац
Библиотекар Роксанда Игњатовић
Педагошки асистент  Јелена Синани
Наставно особље           
 
Професор разредне наставе Ана Милинковић
Професор разредне наставе Ангелина Божић
Наставник разредне наставе Брена Ћалдовић
Професор разредне наставе Гордана Илић
Професор разредне наставе Душица Маринковић
Професор разредне наставе Иванка Бошковић
Професор разредне наставе  Лана Костић
Наставник разредне наставе Љубица Стевановић
Наставник разредне наставе Маријана Поповић
Професор разредне наставе Марина Праизовић
Наставник разредне наставе Милева Ћурчић
Наставник разредне наставе Милица Рајић
Професор разредне наставе Нада Сарић Велинов
Професор разредне наставе Надежда Спасојевић
Професор разредне наставе Марко Михаиловић
Наставник разредне наставе Слађанка Илић
Професор разредне наставе   Снежана Којић
Професор разредне наставе  Мирјана Вишекруна Марковић
Продужени боравак     
 
Професор разредне наставе  Биљана Пешић
Професор разредне наставе Жељка Стојанов
Предметна настава       
 
Професор српског језика Јелена Драговић
Професор српског језика Борка Вујичин
Професор српског језика Ивана Васић
Професор српског језика Љиљана Шарац
Професор енглеског језика Душица Максимовић
Професор енглеског језика Јелена Јовановић
Професор енглеског језика Кристина Мишевић Мраовић
Професор енглеског језика Сања Ђорђевић
Професор француског језика Миланка Гачевић
Професор француског језика Слађана Јовичић
Професор математике, информатике и рачунарстваАлександра Томић-Анђелковић
Професор математике, информатике и рачунарства    Невена Копривица
Професор математике, информатике и рачунарства    Јелена Младеновић
Професор математике, информатике и рачунарства   Марија Рабреновић
Професор физике      Наташа Костић
Професор ТиО и ТиТ   Весна Лукић
Професор ТиО и ТиТ   Наташа Крстић Спасојевић
Професор ТиО и ТиТ   информатика и рачунарство Сузана Крстић
Професор хемије Анита Пирнат
Професор биологије   Славица Гвоздић
Професор биологије   Јелена Ђирковић
Професор биологије   Јована Плавшић
Професор географије Драганa Ђорђевић
Професор географије  Миљан Мићуновић
Професор историје Љиљана Марковић
Професор историје Марина Стефановић
Професор физичког васпитања     Тамара Ђурковић
Професор физичког васпитања     Војислав Томић
Професор физичког васпитања     Зоран Станковић
Професор музичке културе  Александра Елезовић
Професор музичке културе  Марија Лукић
Професор ликовне културе  Габријела Вујић
Професор ликовне културе  Драгана Малушић
Вероучитеља православне веронауке Софија Ковачевић
Вероучитеља православне веронауке Мирослав Тазић
Вероучитељ исламске веронауке    Заки Ал Баваб
Техничко особље           
 
Спремачица  Биљана Војиновић
Спремачица  Весна Лукић
Спремачица  Весна Мутић
Спремачица  Данијела Радојевић
Спремачица  Данијела Ценић
Спремачица  Јелена Николић
Спремачица  Јелена Пејковић
Спремачица  Љиљана Обрадовић
Спремачица  Месуда Драгутиновић
Спремачица  Мирјана Мићић
Домар школе Дејан Илић
🔥5.4 K