” Безбедност школске деце у саобраћају “

На  спортском  терену наше школе , дана  25.5.2017. године , одржана  је  едукација  ученика  млађег  школског  узраста ,уз  будно  око  њихових  учитељица, под  називом ” Безбедност  школске  деце  у  саобраћају “. Едукација  је  део  пројекта  ” Мобилни  едукативни  саобраћајни  полигон ”  за  ђаке  који  спроводи  удружење  Саобраћајни  активизам  у  сарадњи  са  Градском  општином Чукарица.
 Ученици  су  кроз  предавање  и  разговор  утврдили  стара  и  стекли  нова  знања  на  тему  безбедности  у  саобраћају.За  децу  је  посебно  интересантно  било  активно  учествовање  на  полигону, односно  стављање  деце  у  улогу  пешака  и  возача  како  би  савладали  основна  правила  учествовања  у саобраћају. На  крају  едукације  ученици  су  добили  информаторе  у  облику  возачких  дозвола  као  потврду  да  су  успешно  савладали  обуку, чему  су  се  посебно  обрадовали.
                                                                                         За  Веће  за  област  разредне  наставе
                                                                                            Учитељица  Лана  Костић
🔥377