ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ НАШЕ ШКОЛЕ УЗРАСТА ОД 3. ДО 8. РАЗРЕДА И ЊИХОВЕ РОДИТЕЉЕ

Десет је година како наша школа, прво као ”Владимир Назор” а онда под новим именом ”Стефан Дечански”, сарађује са Регионалним центром за таленте Београд 2, у циљу откривања надарених и талентованих ученика у одређеној научној области или уметности. Мали јубилеј.

Резултати полазника Центра у предходном периоду су више него импозантни:  60
медаља на интернационалним такмичењима и олимпијадама знања, преко 1200
пласмана на Републичким такмичењима, преко 4000 урађених истраживачких
пројеката, преко 16000 ученика обухваћених процесом идентификације.

Ученици ОШ ”Стефан Дечански” су такође неколико пута доприносили овим успесима Центра, освајајући прва места на такмичењима у знању из одређене области или својим научно-истраживачким радовима. У библиотеци школе могу се наћи награђени научно-истраживачки радови наших ученика.

Овогодишњи циклус рада Центра планиран је за почетак октобра, како
би се уклопили у календаре међународних такмичења јер полазници Центра
учествују на десетак међународних такмичења. Сходно томе, овогодишњи процес идентификације неопходно је обавити до почетка октобра, како би се пружила могућност већем броју ученика да учествују на њима.

Програми рада Центра су подељени у две категорије и то :

1.      Ученици 7. и 8. разреда – Програм увођења ученика у научно
истраживачке процесе,
2.      Ученици млађих разреда од 3. до 6. разреда по програмима за полазнике млађе јуниоре по научним дисциплинама.

Први део процеса идентификације, тестирање, предвиђен је за
22., 23., 29. и 30. септембра у просторијама Центра, Устаничка 64/VI.

Ученици се самостално пријављују електронском пријавом на линк
https://goo.gl/forms/2ZkmSIEfzhSUS6lF3  са сајта http://centarzatalente.edu.rs/news/ или са сајта http://www.centarzatalente.com/archives/5509

Уколико је немогуће да ученици присуствују тестирању у заказаним терминима,
Центар ће се постарати да заједно са педагошко-психолошком службом школе тестирање обави у школи. Број пријављених није ограничен.

Након обављеног тестирања, следи интервију са сваким тестираним учеником у Центру, уз могуће присуство родитеља, школског психолога, педагога или наставника и на
основу резултата постигнутих на тесту општих способности (заступљене четири
врсте интелегенције) дају се сугестије у ком смеру упутити ученика и у коју
научну област да се укључи у оквиру Програма рада Центра. Понављамо, дају се само
сугестије а првенствено се поштује жеља ученика за научном облашћу у којој жели да стиче нова знања.

Ученици ОШ ”Стефан Дечански” који су у ранијем периоду прошли процес идентификације а заинтересовани су да у школској 2018/19. години учествују у раду Центра, могу се пријавити електронским путем на сајтовима :
http://centarzatalente.edu.rs/news/ или http://www.centarzatalente.com/archives/5503

и путем линка https://goo.gl/forms/29isF78gpHDxfSsi1

Центар можете контактирати и преко бројева телефона:

 

tel/fah 011 243-13-13, mob. 065/243-13-13 и 064/4233-734

 

Особа за контакт: Никола Срзентић, директор Центра

email: talenti10@open.telekom.rs, www.centarzatalente.edu.rs

 

 

Свим заинтересованим ученицима желимо успеха на уводном тестирању или наставак путовања узбудљивим и прелепим светом науке и уметности.

 

 

Милка Судимац, психолог школе ”Стефан Дечански”

🔥205