ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ОШ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ“

Организација рада школе у школској 2019/20. години

Школску 2019/20. годину похађа 847 ученика, распоређених у 35 одељења.

Рад школе одвија се у две смене- непарну смену чине одељења са индексима 1, 3 И 5 а парну одељења, са индексима 2,4 и 6.

Школа је отворена сваког радног дана од 6.30 до 21.00 час.

Настава у преподневној смени почиње у 8.00 и траје до 13.10 (шест часова) односно до 13.55 (седми час).

Први час 8,00   –    8,45
Други час 8,50   –    9,35
Трећи час 9,55   –  10,40
Четврти час 10,45   –  11,30
Пети час 11,35  –   12,20
Шести час 12,25  –   13,10
Седми час 13,15  –   13,55

У поподневној смени почиње од 14.00 и завршава се у 19.10 (шести час) односно у 19.55 (седми час).

Први час 14,00   –    14,45
Други час 14,50   –    15,35
Трећи час 15,55   –    16,40
Четврти час 16,45   –    17,30
Пети час  17,35  –     18,20
Шести час 18,25  –     19,10
Седми час  19,15  –     19,55
🔥873