Организација рада школе од понедељка 27.11. до петка 3.12. 2023. године

Од понедељка, 27. новембра 2023. за ученике другог циклуса ( од петог до осмог разреда) Основне школе „Стефан Дечански“ образовно-васпитни рад се одвија путем хибридне наставе.

Разлог овакве организације наставе су радови на санацији дела крова школске зграде у којој се одвија образовно-васпитни процес за ове ученике. Прокишљавање је присутно само на једном делу другог спрата ( укупно три  кабинета). Дошло је до продора влаге  на плафону, што услове за  боравак ученика и запослених чини неповољним и непријатним. Ради осигурања здравља ученика и због буке која ће ометати наставу на том спрату током радова, Педагошки колегијум наше школе  је предложио овај начин рада, а Школска управа Београд дала сагласност. 

Настава за ученике другог циклуса је организована тако да ученици путем линка „отворене учионице одељења“ приступају припремљеним материјалима за учење. Поред тога, сви ученици  другог циклуса имају могућност да долазе на часове консултација уколико им је потребна помоћ у разумевању садржаја који у овом тренутку учи или желе усмено да одговарају. Планиране писане провере знања у овој недељи се спроводе у школи. За часове консултација урађен је посебан распоред часова и о томе су сви ученици и родитељи обавештени.

Кабинети првог спрата и приземља су потпуно функционални и безбедни, што нам омогућава да реализујемо део непосредног рад са ученицима кроз часове консултација.

Образовно-васпитни рад за ученике првог циклуса (од првог до четвртог разреда) и продужени боравак  који се налазе у другом делу зграде, функционише без било каквих измена. 

Ради решавања овог проблема, директор школе се обраћао свим надлежним институцијама- осигуравајуће друштво, Секретаријат за образовање и дечју заштиту Града Београда, ГО Чукарица, Министарству просвете и упознао чланове Савета родитеља школе и Школског одбора са предузетим корацима. 

Радови на санацији су планирани за период од 27. новембар до 3. децембра 2023, уз могућа одступања, у зависности од временских прилика.

🔥47