ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 04/16 – УСЛУГЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 2016. / 2017. ГОДИНЕ

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности 4/2016

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 4/2016

Уговор за јавну набавку мале вредности 4/2016

🔥70