Пројектна настава – Наше место на једном месту

Ученици 2/3 су се у склопу пројектне наставе бавили истраживањем различитих података о Железнику до којих су могли да дођу применом ИКТ-а. Ово је један од продуката тог истраживања, који је урадио ученик Лука Средовић.

Учитељица Душица Маринковић

🔥345