РАСПОРЕД ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА УЧЕНИКЕ 3. РАЗРЕДА 2019/20.

Математика

Прво полугодиште

Недеља бр. 4 – Бројеви прве хиљаде

                    5 – Римске цифре

                    6  – Круг и кружница

                   14 – Сабирање и одузимање троцифрених бројева

                   16  – Мерење дужине, масе, запремине и времена

                   22  – Множење троцифрених бројева једноцифреним

Српски језик

Прво полугодиште

Недеља бр. 4– Проста реченица, управни говор

                    9 – Именице

                    12 – Правописни диктат

                    17 – Писмена провера знања

                    22– Писмена провера знања – употреба великог слова, управни говор, врсте речи

Природа и друштво

Прво полугодиште

Недеља  бр. 9 – Услови живота у природи

                    19 – Кретање у простору и времену