Сарадња РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ БЕОГРАД 2 и ОШ ”Стефан Дечански”

И ове школске 2020/21. године ОШ ”Стефан Дечански” наставиће сарадњу са Регионалним центром за таленте Београд 2, која траје више од десет година.

Користећи информације са сајта Центра, издвојили смо за Вас основне и најважније информације о његовом раду.

Регионални центар за таленте Београд 2 (РЦТ Бгд 2) је установа чији су програмски задаци и циљеви увођење младих у научноистраживачке процесе из свих научних дисциплина. Основан је 1999. године а закључком градоначелника града Београда од 21.03.2006. године, РЦТ Београд 2 први пут добија статус „Установа од посебног интереса за рад са младима“.

Тим ангажованих психолога са дугогодишњим искусвом у раду са надареном и талентованом популацијом у Центру, као и руководство Центра, у жељи да обезбеде максималне услове за рад са овом популацијом су припремили:

  • Програме за процес идентификције по узрасту,
  • Програме рада по узрасту,
  • Саветодавне радионице,
  • Едукативни материјал за децу и родитеље.

Процес идентификације надарених и талентованих

У двадесет година рада РЦТ Београд 2 је стекао немерљиво искуство у раду са надареном и талентованом школском популацијом. Процесом идентификације обухваћено је до сада преко 18.000 ученика основних и средњих школа.

На почетку сваке школске године, на предлог наставног особља и психолошко педагошких служби школа, врши се тестирање за пријем нових полазника. Центар је омогућио да и родитељи могу пријавити своје дете за пријемно тестирање уколико ученик није номинован од стране школе. Kонкурс за тестирање се објављује на сајту Центра.

Ученик који једном положи пријемни тест, није у обавези да поново полаже пријемни тест. Центар у својој бази података и картотеци има евиденцију за сваког појединца који је полагао пријемни тест.

Тестирање

Тестирањем су обухваћени ученици основних и средњих школа и одвија се у просторијама Центра (Устаничка 64, 6 спрат, тел: 011/ 243-13-13), у договореном термину.  Комплетан процес идентификације спроводи тим психолога, ангажованих при Центру за таленте Београд 2.  Процес идентификације подразумева:

  • Тестирање ученика,
  • Анализу постигнућа на тесту,
  • Давање сугестије на основу резултата тестова,
  • Имплементацију резултата – интервију са повратном информацијом.

Своје програмске активности центар спроводи кроз следеће научне области:

• СРПСKИ ЈЕЗИK

• KЊИЖЕВНОСТ

• ЕНГЛЕСKИ ЈЕЗИK

• МАТЕМАТИKА

• ИНФОРМАТИKА

• БИОЛОГИЈА

• ХЕМИЈА

• ФИЗИKА

• ГЕОГРАФИЈА

• ИСТОРИЈА

• ЖИВОТНА СРЕДИНА

Kао и уметничке дисциплине:

• KЊИЖЕВНО СТАВАРАЛАШТВО

• ФОТОГРАФСKА УМЕТНОСТ

• ЛИKОВНА УМЕТНОСТ

• ГРАФИЧKИ ДИЗАЈН

Полазници Центра ученици 5. и 6. разреда  раде по посебном програму који се базира на школском наставном плану и програму али у ширем облику и у виду наставе која није заступљана у школама. Настава се до ове школске године одвијала у Центру суботом, на часовима у трајању од 60 минута. Због епидемиолошке ситуације услед епидемије ковида 19, настава ће се одвијати преко интернета и програма који омогућавају истовремено и у реалном времену комуницирање све одабране и заинтересоване деце и наставника. На крају циклуса организује се такмичење као вид евалуације урађеног током рада у Центру.

Полазници Центра ученици 7. и 8. разреда  раде по програму израде истраживачког пројекта /радова/ из научне области за коју су се сами определили.

Консултативна настава  

Ученици 7. и 8. разреда приступају консултативној настави по научним дисциплинама. Kонсултативна настава подразумева :

1. Методологију истраживања,

2. Методологију писања истраживачког рада,

3. Стручна предавања,

4. Методологију коришћења литературе на Универзитетској библиотеци,

5. Дефинисање проблема за истраживачки рад

Менторска настава – сви који дефинишу наслове за своје истраживачке радове приступају менторској настави. Центар у току једног циклуса рада ангажује преко осамдесет еминентних стручњака са универзитета, института, научних и других институција да као ментори усмере полазнике за писање истраживачког пројекта. Такође својим полазницима обезбеђује рад у институтима, лабораторијама и другим научним институцијама.

Такмичења и смотре

Под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја,  Центар организује следећа такмичења за ученике основних школа:

1. Регионално такмичење талената 

2. Националну географску олимпијаду

3. Републичко такмичење талената

У склопу рада РЦТ Београд 2, организовано је психолошко саветовалиште за надарену и талентовану децу и њихове родитеље.

Подробније информације можете наћи на веб сајту – http://intdo.edu.rs/

Адреса Центра: Устаничка 64, 6 спрат, тел: 011/ 243-13-13, 064/ 423-37-34

Милка Судимац, психолог ОШ ”Стефан Дечански”

🔥350