Тим за заштиту од ДНЗЗ

Чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостaвљања и занемаривања

Анита Пирнат, наставница  (руководилац Тима)

Душица Максимовић, наставница ( записничар)

Зоран Станковић, наставник

Брена Ћалдовић, учитељица

Маријана Поповић, учитељица

Душица Буквић, директор школе

Гордана Станковић, педагог школе

Милка Судимац, психолог школе

Јасенка Станковић, секретар школе Јелена Синани, педагошки асистент

🔥272