Упис у продужени боравак

Поштовани родитељи будућих првака и другака,

наша школа ће и у наредној школској 2022/23. години организовати рад продуженог боравка за ученике првог и другог разреда у две мешовите групе.

Уколико вам је потребна услуга продуженог боравка, од 16. до 31.маја 2022. године у периоду од 8 до 15 сати, потребно је да секретару школе доставите  следећа документа:

– потврде о запослењу за оба родитеља/законита заступника детета, са назнаком да се потврда издаје ради остваривања права на продужени боравак

– уколико дете живи са једним родитељем, поред потврде о запослењу тог родитеља, доставити решење о старатељству, односно друга документа на основу којих се може утврдити старатељство над дететом

– друга документа која могу бити значајна за остваривање права на продужени боравак (у случају да буде више заинтересованих родитеља  за коришћење услуга продуженог боравка од броја слободних места у боравку)

Ово обавештење се односи и на родитеље будућих првака  наше школе који још увек формално нису заказали термин за тестирање преко е-Уписа.

🔥356