Уџбеници за школску 2020/21. годину

УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА

НАЗИВ ИЗДАВАЧА : НОВИ ЛОГОС

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе,  уџбенички комплет;ћирилица
Буквар за први разред основне школе;ћирилицаДушка Милић,Татјана Митић
Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе;ћирилицаДушка Милић,Татјана Митић
Реч по реч, читанка за први разред основне школе;ћирилицаНаташа Станковић Шошо,Маја Костић
Математика  1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе;ћирилицаИва Иванчевић Илић,Сенка Тахировић
FAMILY AND FRIENDS, енглески језик  за први разред основне школе;уџбеник са електронским додаткомSusan Iannuzzi
СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);ћирилицаЉиља Стокановић,Гордана Лукић,Гордана Субаков Симић
Музичка култура 1,уџбеник  за први разред основне школе;ћирилицаДрагана Михајловић Бокан,Марина Ињац
Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе;ћирилицаМилутин Мићић,Гордана Мићић

УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА

НАЗИВ ИЗДАВАЧА : НОВИ ЛОГОС

СРПСКИ ЈЕЗИК за други разред основне школе; уџбенички комплет;ћирилица
Уз речи растемо, Читанка за српски језик за други разред основне школеНаташа Станковић Шошо,Маја Костић
Дар речи,граматика за српски језик за други разред основне школе
Јелена Срдић
Латиница уџбеник за други разред основне школеДушка Милић,Татјана Митић
Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред основне школеЈелена Срдић,Наташа Станковић Шошо
Family and Friends, Starter, second edition, енглески језик за други разред основне школе Naomi Simmons
Математика 2, уџбеник за други разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);ћирилицаИва Иванчевић Илић,Сенка Тахировић
Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе;Љиља Стокановић,Гордана Лукић,Гордана Субаков Симић
Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе; уџбенички комплет;ћирилица
Ликовна култура 2, уџбеник за други разред основне школе;ћирилицаМилутин Мићић,Гордана  Мићић
Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;ћирилицаДрагана Михајловић Бокан,Марина Ињац

УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА

НАЗИВ ИЗАВАЧА: НОВИ ЛОГОС

СРПСКИ ЈЕЗИК 3 за трећи разред основне школе; уџбенички комплет;ћирилица 
У свету речиЧитанка за српски језик за трећи разред основне школеНаташа Станковић Шошо,Маја Костић
Дар речи,граматика за српски  језик за трећи разред основне школеЈелена Срдић
Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за трећи разред основне школеНаташа Станковић Шошо,Јелена Срдић
Family and Friends 1Second edition, енглески језик за трећи разред основне школе;уџбенички комплет(уџбеник и радна свеска)Naomi Simmons
Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и четврти део)Сенка Тахировић Раковић,Ива Иванчевић Илић
Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе Андријана Шикл Ерски,Марина Мунитлак
Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе;уџбенички комплет;ћирилица
Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;ћирилицаМилутин Мићић,Гордана Мићић
Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;ћирилицаДрагана Михајловић Бокан,Марина Ињац

УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА

НАЗИВ ИЗАВАЧА: КЛЕТ

предметУџбеник

Српеки језик 
„Речи чаробнице “ – читанка Маша и Раша
„О језику 4“ Маша и Раша
МатематикаМаша и Раша, уџбеник 
Маша и Раша, радна свеска
Природа и друштвоМаша и Раша, уџбеник 
Маша и Раша, радна свеска

Музичка култура
Чаробни свет музика, уџбеник
Чаробни свет музике, радна свеска
Ликовна култураСвет у мојим рукама

НАЗИВ ИЗДАВАЧ: НОВИ ЛОГОС


Енглески језик
Family and Friends 2 Class Book
Family and Friends 2 Workbook

НАЗИВ ИЗДАВАЧА : АТОС

Народна традицијаУџбеник

УЏБЕНИЦИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА

НАЗИВ ИЗДАВАЧА :КЛЕТТ

Читанка „Расковник”  за пети разред основне школе;ћирилица
Зона Мркаљ,Зорица Несторовић
Граматика за пети разред основне школе;ћирилица
Весна Ломпар
Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе;ћирилицаВинко Ковачевић,мр Сања Топаловић
Музичка култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;ћирилицаГабријела Грујић,Маја Соколовић Игњачевић,Саша Кесић

НАЗИВ ИЗДАВАЧА: НОВИ ЛОГОС

ENGLISH PLUS 1, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)Ben Wetz,Janet Hardy Gould
Историја 5 – уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;ћирилицадр Душко Лопандић,Ивана Петровић
Информатика и рачунарство за пети разред основне школе;ћирилицаВладан Стевановић

НАЗИВ ИЗДАВАЧА: ДАТА СТАТУС

NOUVEAU PIXEL 1, француски језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, ДВД)Катрин Фарве,Силви Шмит

НАЗИВ ИЗДАВАЧА : ГЕРУНДИЈУМ

Биологија 5, за пети разред основне школе;ћирилицадр Тијана Прибићевић,др Томка Миљановић,Славица Нинковић,мр Весна Миливојевић

НАЗИВ ИЗДАВАЧА: ЕДУКА

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање);ћирилицаЗоран Д. Лапчевић

ИЗДАВАЧ : МАТЕМАТИСКОП

Математика 5, уџбеник за пети разред основне школе (са електронским додатком);ћирилицаВладимир Стојановић
Математика 5, збирка задатака за пети разред основне школе;ћирилица Владимир Стојановић,Гордана Поповић,Никола Вигњевић

УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА

НАЗИВ ИЗДАВАЧА :КЛЕТТ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ за шести разред основне школе;уџбенички комплет;ћирилица
ИзворЧитанка за шести разред основне школеЗона Мркаљ,Зорица Несторовић
Граматика 6уџбеник за шести  разред основне школеВесна Ломпар
Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;ћирилицаСања Филиповић
Музичка култура 6, за шести разред основне школе;ћирилицаГабријела Грујић,Маја Соколовић Игњачевић,Саша Кесић,Биљана Лековић
Математика, уџбеник за шести разред основне школеНебојша Икодиновић,Слађана Димитријевић
Математика, збирка задатака за шести разред основне школе;уџбенички комплет;ћирилицаБранислав Поповић,Марија Станић,Ненад Вуловић,Сања Милојевић
Информатика и рачунарство 6 за шести разред основне школе;ћирилицаСветлана Мандић

НАЗИВ ИЗДАВАЧА: НОВИ ЛОГОС

English Plus 2, Second edition, енглески језик за шести разред основне школе,шеста година учења;уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио компакт диск)Ben Wetz,Diana Rye,Janet Hardy Gould
Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;ћирилицаДушко Лопандић,Ивана Петровић
Географија за шести разред основне школе;ћирилицаСнежана Вујадиновић,Рајко Голић,Дејан Шабић
Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;ћирилицаМилутин Мићић

НАЗИВ ИЗДАВАЧА: ДАТА СТАТУС

Nouveau Pixel 2, француски језик за пети разред основне школе (пета година учења) и шести разред основне школе (друга година учења); уџбенички комплет (уџбеник са ДВД-ом и радна свеска)Аутор уџбеника:Sylvie Schmitt.
Аутор радне свеске:Stéphanie Callet. 

НАЗИВ ИЗДАВАЧА: ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО

Физика 6, уџбеник за шести разред основне школеЉубиша Нешић,Марина Најдановић Лукић,Татјана Мишић
Физика 6,збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школеуџбенички комплет;ћирилица

НАЗИВ ИЗДАВАЧА : ГЕРУНДИЈУМ

Биологија за шести разред основне школе;ћирилицаТихомир Лазаревић,мр Весна Миливојевић,др Тијана Прибићевић,др Томка Миљановић

НАЗИВ ИЗДАВАЧА : ЕДУКА

Техника и технологија за шести  разред основне школе;   уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање); ћирилицаЗоран Д. Лапчевић

УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА

НАЗИВ ИЗДАВАЧА: ГЕРУНДИЈУМ

Математика за седми разред основне школеСиниша Јешић,Јасна Благојевић
Збирка задатака из математике за седми разред основне школе;уџбенички комплет;ћирилицаСиниша Јешић,Тања Њаради,Јасна Благојевић
Биологија 7 за седми разред основне школе;ћирилицаВесна Миливојевић,Томка Миљановић,Тихомир Лазаревић,Тијана Прибићевић

НАЗИВ ИЗДАВАЧА: КЛЕТТ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7 за седми разред основне школе;уџбенички комплет;ћирилица
Плетисанка, Читанка за седми разред основне школеЗона Мркаљ,Зорица Несторовић
ГраматикаСрпски језик и књижевност за седми разред основне школеВесна Ломпар
Радна свеска уз уџбенички комплет, Српски језик и књижевност за седми разред основне школеВесна ЛомпарЗона Мркаљ,Зорица Несторовић
Решења задатака, Радна свеска 7 уз уџбенички комплет, Српски језик и књижевност за седми разред основне школеВесна ЛомпарЗона Мркаљ,Зорица Несторовић
Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;ћирилицаСања Филиповић
Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;ћирилицаГабријела Грујић,Маја Соколовић Игњачевић,Саша Кесић,Биљана Лековић
Техника и технологија 7 за седми разред основне школе;уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање);ћирилицаНенад Стаменовић,Алекса Вучићевић

НАЗИВ ИЗДАВАЧА: НОВИ ЛОГОС

English Plus 3 – Secon Edition, енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења;уџбенички комплет (уџбеник, радна свескa)Аутори уџбеника:Ben Wetz,Katrina Gormley.
Аутор радне свеске:Kate Mellersh
Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;ћирилицаЧедомир Антић,Мања Милиновић
Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе;ћирилицаДејан Шабић,Снежана Вујадиновић
Информатика и рачунарство, уџбеник  за седми разред основне школе;ћирилицаДијана Каруовић,Ерика Елеван

НАЗИВ ИЗДАВАЧА: ДАТА СТАТУС

Nouveau Pixel 3, француски језик за седми разред основне школе, трећа година учења и  шести разред основне школе,  шеста година учења;уџбенички комплет (уџбеник са ДВД-ом и радна свеска)Аутор уџбеника:Coleette Gibbe.
Аутор радне свеске:Patricia Robert

НАЗИВ ИЗДАВАЧА: ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО

  Физика 7уџбеник за седми разред основне школеМарина Најдановић Лукић,Татјана Мишић,Љубиша Нешић
Физика 7 збирка задатака са лабораторијским вежбама  за седми разред основне школе;уџбенички комплет;ћирилицаМарина Најдановић Лукић,Татјана Мишић,Љубиша Нешић

НАЗИВ ИЗДАВАЧА: ЕДУКА

Хемија 7 , уџбеник за седми разред основне школеДаница Павловић,Данијела Малинар
Хемија 7, лабораторијске вежбе са збирком задатака за седми разред основне школе;уџбенички комплет;ћирилица

УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА

НАЗИВ ИЗДАВАЧА:  КЛЕТ

предметУџбеник
Српеки језик ”Речи мудрости” – читанка
Граматика 
Радна свеска
Ликовна култураУџбеник
ФизикаУџбеник
Збирка задатака

ИЗДАВАЧ:   НОВИ ЛОГОС

Музичка култураУџбеник
ИсторијаУџбеник
Енглески језикEnglish plus 4 student`s book
English plus 4 workbook

ИЗДАВАЧ:  ЗУНС

ГеогафијаУџбеник
Радна свеска
Нема карта 8

ИЗДАВАЧ:  ЕДУКА

Техника и технологијаУџбеник
Радна свеска
Конструктор

ИЗДАВАЧ:   ДАТА СТАТУС

Француски језикOH la la 3 za 7. и 8. разред – уџбеник радна свеска

ИЗДАВАЧ:   ГЕРУНДИЈУМ

МатематикаУџбеник
Збирка задатака 
БиологијаУџбеник 
Радна свеска

ИЗДАВАЧ: БИГЗ

Хемија Уџбеник 
🔥1.7 K